Trả lời Câu hỏi 1 mục I trang 188 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hành tinh nào gần Mặt Trời nhất, hành tinh nào xa Mặt Trời nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 54.1/SGK - 154.

Lời giải chi tiết

Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh.

Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Hải Vương tinh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 54: Hệ Mặt Trời