Trả lời Câu hỏi 4 mục II trang 189 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nếu như em đứng trên Hải Vương tinh, sẽ nhìn thấy Mặt Trời lớn hơn hay nhỏ hơn so với khi ở Trái Đất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trái Đất gần Mặt Trời hơn so với Hải Vương tinh.

Lời giải chi tiết

Nếu như em đứng trên Hải Vương tinh, sẽ nhìn thấy Mặt Trời nhỏ hơn so với khi ở Trái Đất vì Trái Đất gần Mặt Trời hơn so với Hải Vương tinh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 54: Hệ Mặt Trời