Trả lời Câu hỏi 3 mục III trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Lực lò xo tác dụng lên xe A ở thí nghiệm 1 và lực xe B tác dụng lên xe A ở thí nghiệm 2 có gì khác nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lý thuyết lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.

Lời giải chi tiết

Lò xo tác dụng lên xe A ở thí nghiệm 1 tạo ra lực tiếp xúc. Còn lực xe B tác dụng lên xe A ở thí nghiệm 2 là lực không tiếp xúc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 40: Lực là gì?