Lý thuyết Lực là gì? KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Lý thuyết Lực là gì? KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

LỰC LÀ GÌ?

I. Lực và sự đẩy, kéo

Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.

II. Tác dụng của lực

1. Lực và chuyển động của vật

Lực có tác dụng làm thay đổi tốc độ, hướng chuyển động của vật.

Ví dụ: Cầu thủ đá vào quả bóng đang đứng yên làm quả bóng chuyển động.

2. Lực và hình dạng của vật

Lực tác dụng lên vật làm biến dạng vật.

Kết luận: Lực tác dụng lên vật có thể làm thay đổi tốc độ, hướng chuyển động, biến dạng vật.

III. Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

- Lực được phân thành lực tiếp xúclực không tiếp xúc:

+ Lực xuất hiện khi vật gây ra lực tiếp xúc với vật chịu tác dụng lực gọi là lực tiếp xúc.

+ Lực xuất hiện khi vật gây ra lực không tiếp xúc với vật chịu tác dụng lực gọi là lực không tiếp xúc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 40: Lực là gì?


Hỏi bài