Trả lời câu hỏi 1 mục II trang 12 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tại sao cần đeo kính bảo vệ mắt, đeo găng tay và mặc áo choàng (nếu có) khi làm thí nghiệm với hóa chất?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tác hại của hóa chất có thể ảnh hưởng đến những vị trí nào trên cơ thể.

Lời giải chi tiết

Cần đeo kính bảo vệ mắt, đeo găng tay và mặc áo choàng (nếu có) khi làm thí nghiệm với hóa chất để tránh việc hóa chất có thể bắn vào mắt và cơ thể, gây nguy hiểm đến sức khỏe.


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu