Trả lời Câu hỏi 2 mục IV trang 156 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trang phục của các nhà du hành vũ trụ có khối lượng khoảng 50kg. Tại sao họ vẫn có thể di chuyển dễ dàng trên Mặt Trăng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng bảng 43.1/ SGK – trang 155:

Lời giải chi tiết

Từ bảng 43.1/ SGK – trang 155 ta thấy: vật đặt trên Trái Đất sẽ chịu lực hấp dẫn lớn hơn rất nhiều lần so với vật đặt trên Mặt Trăng.

=> Mặc dù trang phục của các nhà du hành vũ trụ có khối lượng khoảng 50kg nhưng họ vẫn có thể di chuyển dễ dàng trên Mặt Trăng vì trên Mặt Trăng, mọi vật đều chịu lực hấp dẫn nhỏ hơn nhiều lần so với trên Trái Đất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu