Trả lời Câu hỏi 2 mục I trang 154 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Lực nào sau đây là lực hút của Trái Đất?

- Lực làm cho chiếc thuyền nổi trên mặt nước.

- Lực kéo chiếc thuyền bị chìm xuống khi bị nước tràn vào.

- Lực đẩy thuyền đi theo dòng nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lực hút của Trái đất có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống dưới.

Lời giải chi tiết

Lực kéo chiếc thuyền chìm xuống khi bị nước tràn vào là lực hút của Trái Đất.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu