Trả lời Câu hỏi 1 mục IV trang 155 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trái Đất hút quả táo thì quả táo có hút Trái Đất không? Nếu có thì lực này gọi là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mọi vật có khối lượng đều hút lẫn nhau.

Lời giải chi tiết

Không chỉ Trái Đất hút các vật mà mọi vật có khối lượng đều hút lẫn nhau. Do đó quả táo có hút Trái Đất và lực hút này gọ là lực hấp dẫn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu