Trả lời câu hỏi 5 mục 2 trang 117 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Kể tên một số loài thực vật hạt kín mà em biết. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lý thuyết đặc điểm của thực vật hạt kín.

Lời giải chi tiết

Một số loài thực vật hạt kín: chanh, quýt, nho, lúa, lạc, đỗ, ...


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 34: Thực vật