Trả lời hoạt động 3 mục 3 trang 119 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát Hình 34.12 và hoàn thành bảng theo mẫu sau. Có thể viết thêm các cây mà em biết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 34: Thực vật