Trả lời câu hỏi 3 mục 2 trang 117 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát Hình 34.4, cho biết cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ có những đặc điểm gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

. Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ gồm:

- Rễ: rễ chùm, gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, thường mọc tủa ra từ gốc thân thành một bộ rễ.

- Thân: có màu nâu, có phủ những lông nhỏ.

- Lá: ở mặt dưới là có những màu xanh đến màu nâu đậm. Lá non đầu là cuộn tròn lại. 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 34: Thực vật