Trả lời hoạt động 1 mục 2 trang 117 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

So sánh các ngành thực vật về môi trường sống, cấu tạo đặc trưng (quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản), hình thức sinh sản.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lý thuyết các đặc điểm đặc trưng của từng ngành thực vật.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 34: Thực vật


Hỏi bài