Trả lời câu hỏi 4 mục 2 trang 117 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình 34.5, hãy nêu những đặc điểm giúp em biết được cây thông là cây hạt trần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Đặc điểm nhận biết cây thông là cây hạt trần:

- Chưa có hoa và quả

- Sinh sản bằng các hạt lộ trên các lá noãn hở.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 34: Thực vật