Trả lời câu hỏi 1 mục 1 trang 115 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dựa vào số liệu bảng bên, em hãy nhận xét về số lượng loài của mỗi ngành thực vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bảng.

Lời giải chi tiết

- Số lượng loài của ngành thực vật hạt kín nhiều nhất, là 10 300 loài.

- Số lượng loài của ngành thực vật hạt trần ít nhất là 69 loài.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 34: Thực vật