Trả lời hoạt động 2 mục 3 trang 119 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình 34.10 và nêu một số thiên tai ở nước ta. Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng thiên tai ngày càng gia tăng? Hãy đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

- Một số thiên tai ở nước ta: sạt lở đất, lũ lụt, hạn hán.

-Biện pháp:

+ Trồng nhiều cây xanh, phủ xanh đất trống đồi trọc.

+ Bảo vệ rừng, ngăn chặn khai thác rừng, phá rừng bừa bãi. 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 34: Thực vật