Trả lời hoạt động 2 mục 2 trang 117 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Sắp xếp các loài thực vật: rêu tường, lúa, đậu tương, bèo ong, hoa hồng, vạn tuế, bưởi, thông, cau vào các ngành thực vật phù hợp theo mẫu của bảng sau. Giải thích tại sao sắp xếp như vậy

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lý thuyết đặc điểm của các ngành thực vật.

Lời giải chi tiết

Dựa vào đặc điểm của các loài phù hợp với đặc điểm đặc trưng của từng ngành thực vật nên có sự phân loại như bảng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 34: Thực vật