Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Lý thuyết Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

I. Chuẩn bị

1. Thiết bị, dụng cụ

- Kính hiển vi có vật kính 10x, 40x; Kính lúp.

- Dao lam, ống nhỏ giọt, lam kính, lamen.

- Nước cất.

2. Mẫu vật

- Rêu tường: Mẫu vật thật hoặc ảnh cây rêu có đủ rễ, thân, lá, túi bao tử.

- Thông: Cành thông mang cả nón đực và nón cái hoặc ảnh cây thông có thân, lá, nón đực, nón cái.

- Bí ngô: Quả bí ngô đã già hoặc ảnh bổ đôi quả bí, ảnh cây bí ngô có hoa, quả, rễ, thân, lá.

II. Cách tiến hành

1. Quan sát đại diện thực vật không có mạch

- Sử dụng kính lúp quan sát các cơ quan của rêu: rễ, thân (có phân nhánh không), lá, vị trí bào tử.

- Dùng dao lam cắt một lát mỏng ngang thân cây rêu quan sát bằng kính hiển vi ở vật kính 10x và 40x xem thân cây có mạch dẫn hay không.

2. Quan sát đại diện ngành Dương xỉ

- Xác định các bộ phận cây dương xỉ: rễ, thân, lá, lá non.

- Tìm và chỉ ra vị trí ổ bào tử dương xỉ hoặc quả bào tử cây cỏ bợ.

3. Quan sát đại diện ngành Hạt trần

- Hình thái cây thông: rễ, thân, lá.

- Cơ quan sinh sản: Nón đực mọc thành từng cụm, nhỏ, màu vàng; nón cái mọc riêng rẽ, lớn hơn nón đực.

- Vị trí của hạt thông.

4. Quan sát đại diện ngành Hạt kín

- Cơ quan cây bí ngô có hoa, quả, rễ, thân, lá.

- Cơ quan sinh sản: Hoa đực, hoa cái.

- Vị trí của hạt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí