Trả lời câu hỏi mục 3 trang 124 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Em hãy sắp xếp các mẫu vật đã quan sát vào vị trí phân loại thực vật cho phù hợp và giải thích vì sao em sắp xếp như vậy.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH1

Em hãy sắp xếp các mẫu vật đã quan sát vào vị trí phân loại thực vật cho phù hợp và giải thích vì sao em sắp xếp như vậy. Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu vật và dựa vào đặc điểm của các ngành thực vật.

Lời giải chi tiết:

CH2

Nêu dấu hiệu nhận biết một số đại diện ngành thực vật thông qua đặc điểm hình thái.

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm các ngành thực vật.

Lời giải chi tiết:

Dấu hiệu nhận biết đại diện ngành thực vật thông qua đặc điểm hình thái:

- Cơ quan sinh sản: hoa, quả, bào tử.

- Vị trí của hạt: bên trong hay bên ngoài.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài