Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hãy điền từ thích hợp: Thịt vỏ, tầng sinh vỏ, mạch rây, tầng sinh trụ, mạch gỗ vào các số (1, 2, 3…)trên sơ đồ lát cắt ngang của thân cây trưởng thành sau đây:


 

Câu 2. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Cấu tạo của miền hút là:

a. Gồm hai phần: vỏ và trụ giữa.               b. vỏ gồm biểu bì, thịt vỏ.

c. Trụ giữa gồm bó mạch và ruột.             d. Cả a, b, c đều đúng.

2. Trong các nhóm cây sau đây, nhóm nào toàn cây 1 năm.

a. Cây xoài, cây bưởi, cây đậu, cây mướp.

b. Cây lúa, cây ngô, cây hành, cây bí ngô.

c. Cây táo, cây mít, cây đậu xanh, cây đào lộn hột.

d. Cây su hào, cây cải, cây cà chua, cây chanh.

3. Thân dài ra và to ra là do:

a. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

b. Sự phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

c. Sự to ra của trụ giữa và ruột.

d. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn, tầng sinh vỏ, tầng sinh trụ.

4.  Chức năng chủ yếu của lá là gì ?

a. Quang hợp để tạo chất hữu cơ nuôi cây.

b. Tham gia vào hô hấp của cây.

c. Thoát hơi nước.

d. Cả a, b, c đều đúng.

5. Hoa gồm những bộ phận chủ yếu nào ?

a.  Đài                          b. Tràng         c. Nhị và nhụy              d. Cả a, b và c.

6.   Chiết cành là gì ?

a. Cắt từng đoạn cành cắm xuống đất cho ra rễ

b. Làm cho cành ra rễ trên cây, rồi cưa cành đem trồng

c.Là lấy mắt cây này ghép vào cây khác

d. Cả a, b và c.

II. TỰ  LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Vẽ và chú thích sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật.

Câu 2.So sánh cấu tạo trong của rễ (miền hút) và thân non.

Câu 3. Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp. Cho biết mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở cây xanh.

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM (4điểm)

Câu 1.

1. Thịt vỏ ;                       2. Tầng sinh vỏ ;        3. Mạch rây ;

4. Tầng sinh trụ ;             5. Mạch gỗ.

Câu 2.

1

2

3

4

5

6

d

b

d

d

d

b

 II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Vẽ và chú thích sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật:

+ Vẽ đẹp, chính xác (Hình 7.4- SGK tr 24)

+ Chú thích đúng

 Câu 2. - So sánh cấu tạo trong của rễ (miền hút) và thân non:

*  Giống nhau:

+ Có cấu tạo bằng tế bào.

+ Gồm các bộ phận: vỏ (biểu bì, thịt vỏ); trụ giữa (bó mạch, ruột)

*   Khác nhau:

R

Thân

-      Biểu bì có lông hút

-      Các bó mạch xếp xen kẽ.

-      Biểu bì không có lông hút.

-      Các bó mạch xếp thành một vòng (mạch gỗ ở trong, mạch rây ở ngoài)

Câu 3. Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp. Cho biết mối quan hệ giữa quang  hợp và hô hấp ở cây xanh.

-Sơ đồ :

Nước + khí cacbônic \(\xrightarrow{\text{ánh sáng diệp lục}}\) tinh bột + khí ôxi

-Mối quan hệ :

Tuy quang hợp và hô hấp ở cây xanh là hai quá trình đối lập nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất với nhau. Sản phẩm của quá trình này là nguyên liệu của quá trình kia và ngược lại.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí