Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Điền từ thích hợp vận chuyển, lục lạp, lỗ khí, đóng mở vào chỗ trống (...) thay cho các số 1, 2,3… trong các câu sau:

- Lớp tế bào biểu bì mặt dưới lá có rất nhiều............... (1)....... hoạt động

....... (2)..... của nó giúp cho lá trao đổi khí và cho hơi nước thoát ra ngoài, các

tế bào thịt lá chứa rất nhiều......... (3).......... có chức năng nhận ánh sáng cần cho chế tạo chất hữu cơ. Gân lá có chức năng............................................. (4).......... các chất cho phiến lá.

Câu 2. Hãy nối các bộ phận của thân non (ở cột A) tương ứng với chức năng của chúng (ở cột B) sao cho thích hợp rồi ghi vào cột trả lời.

Các bộ phân của thân non (Cột A)

Trả lời

Chức năng của từng bộ phận (Cột B)

1. Biểu bì.

1……..

a. Tham gia quang hợp.

2. Thịt vỏ.

2……..

b. Vận chuyển chất hữu cơ.

3. Mạch rây.

3.........

c. Bảo vệ.

4. Mạch gỗ.

4.........

d. Dự trữ chất dinh dưỡng.

5. Ruột.

5……..

e. Vận chuyển nước và muối khoáng

Câu 3. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Chức năng chủ yếu của lá là gì?                  ,

a Thoát hơi nước                       b. Quang hợp để chế tạo chất hữu cơ nuôi cây

c. Hô hấp để tạo năng lượng.    d. Thực hiện sự trao đổi khí

2. Ý nghĩa chính của cách xếp lá trên cây?

a. Lá cây không che khuất nhau tạo điều kiện cho các lá đều nhận được ánh sáng để làm nhiệm vụ quang hợp.

b. Lá cây không che khuất nhau tạo điều kiện cho các lá thoát hơi nước.

c. Giúp cho lá hô hấp thuận lợi.

d. Cả 3 phương án a, b và c.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Kể tên những loại rễ biến dạng và nêu đặc điểm của từng loại rễ biến

dạng đó

Câu 2. Vì sao trong trồng cây lấy gỗ người ta không bấm ngọn nhưng lại tỉa cành ?

Câu 3. Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng ?

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Các từ cần điền theo thứ tự:

1. lỗ khí,      2. đóng mở,      3. lục lạp,       4. vận chuyển.

Câu 2.

1

2

3

4

5

c

a

b

e

d

 Câu 3:

1

2

b

a

 II. TLUẬN (5 điểm)

Câu 1.

- Kể tên các loại rễ biến dạng: rễ củ, rễ móc, rễ thở, rễ giác mút.

- Đặc điểm của rễ biến dạng:

+ Rễ củ: rễ phình to

+ Rễ móc: rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám.

+ Rễ thở: sống trong điều kiện thiếu không khí. Rễ mọc ngược lên trên mặt đất.

+ Rễ giác mút: rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác

Câu 2. Cây lấy gỗ đòi hỏi có độ dài nên khi tỉa cành, cây tập trung phát triển về chiều cao nên cho năng suất gỗ cao.

Câu 3. Ta phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng là vì:

- Lá mới chế tạo được chất diệp lục.

- Lá mới có đủ ảnh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí