Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Nguyên liệu lá cây sử dụng để chế tạo tinh bột là.

a. Khí ôxi và nước.                                    b. Khí cacbônic và muối khoáng.

c. Nước và khí cacbônic.                           d. Khi ôxi, nước và muối khoáng.

2.    Cấu tạo trụ giữa của thân non:

a.Trụ giữa gồm thịt vỏ, mạch rây.                  b. Trụ giữa gồm thịt vỏ và ruột.

Trụ giữa gồm mạch rây, mạch gỗ và ruột. d. Trụ giữa gồm vỏ và mạch gỗ.

Câu 2. Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A để viết các chữ (a, b, c....) vào cột trả lời.

Cột A

Cột B

Trả lời

1. Rễ củ.

a. Giúp cây leo lên.

1.........

2. Rê móc.

b. Chứa chất dự trữ cho cây khi cây ra hoa, tạo quả

2..........

3. Rễ thở.

c. Lấy thức ăn từ cây chủ

3..........

4. Rễ giác mút

d. Lấy ôxi cung cấp cho các phần rễ dưới đất.

4……..

Câu 3. Điền từ thích hợp: vận chuyển chất hữu cơ, vận chuyển nước và muối khoáng, rây, gỗ  vào chỗ trống trong các câu sau đây:

Mạch .......................  gồm những tế bào hoá gỗ dày, không có chất

nguyên sinh, có chức năng......................... Mạch................ gồm những tế bào

sống, màng mỏng có chức năng..................................................

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào ? Chức năng của mỗi phần là gì ?

Câu 2. Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa ?

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1.

1

2

c

c

 Câu 2. Nội dung ở cột B phù hợp với nội dung ở cột A:

1

2

3

4

b

a

d

c

 Câu 3. Điền từ thích hợp theo thứ tự sau: Gỗ, vận chuyển nước và muối khoáng, rây, vận chuyển chất hữu cơ

 II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Cấu tạo trong của phiến lá gồm 3 phần: biểu bì bao bọc bên ngoài, thịt lá bên trong các gân lá xen giữa phần thịt lá.

* Biểu bì:

- Biểu bì của phiến lá được cấu tạo bởi một lớp tế bào không màu trong suốt, xếp sít nhau; trên biểu bì có những lỗ khí, lỗ khí thông với các khoang chứa không khí ở bên trong phiến lá.

- Biểu bì có chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong.

*Thịt lá:

- Thịt lá gồm rất nhiều tế bào có vách mỏng, có nhiều lục lạp ở bên trong. Lục lạp là bộ phận chính thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Các tế bào thịt lá được chia thành nhiều lớp có cấu tạo và chức năng khác nhau.

- Chức năng chủ yếu của phần thịt lá là chế tạo chất hữu cơ cho cây.

*Gân lá:

- Gân lá nằm xen giữa phần thịt lá, gồm các bó mạch gỗ và mạch rây.

- Các bó mạch của gân lá nối các bó mạch của cành và thân có chức năng dẫn truyền các chất.

Câu 2. - Ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa vì:

- Vào ban đêm cây xanh ngừng quang hợp, nhưng vẫn duy trì quá trình hô hấp. Nếu trong phòng ngủ, đóng kín cửa mà để nhiều cây hoặc hoa thì rất dễ bị ngạt thở, bởi vì trong quá trình hô hấp cây đã lấy rất nhiêu ôxi của không khí trong phòng, đồng thời lại thải nhiều khí cacbônic.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí