Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh 6


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Hãy sắp xếp tên cây tương ứng với từng môi trường đặc biệt của chúng sao cho phù hợp rồi ghi vào cột kết quả:

Các môi trường đặc biệt

Tên cây

Kết quả

  1. Sa mạc
  2. Đầm lầy
a. Vẹt

b. Xương rồng

c. Cỏ lạc đà

d. Bần

e. Sú

f. Đước

g. Cỏ thấp (có rễ rất dài)

1……….

2……….

Câu 2. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Có hai loại quả khô là:

a. Quả khô nẻ và quả khô không nẻ          b. Quả khô nẻ và quả hạch

c. Quả mọng và quả hạch                          d. Quả mọng và quả khô nẻ

2. Cây có hoa là một thể thống nhất vì?

a. Có đầy đủ các cơ quan như: rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt.

b. Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan

c. Có sự thống nhất giữa chức năng các cơ quan

d. Gồm b và c.

e. Gồm a và b.

3. Cây có hoa lại chia thành hai loại là cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm vì:

a. Vì trong quá trình sống, cây chỉ ra một hoặc 2 loại lá

b. Vì mỗi loại hạt có khả năng nảy mầm 1 hoặc 2 lần

c. Vì dựa vào số lá mầm có trong phôi của hạt

d. Cả a, b và c đều sai

4. ........... gặp ở vùng ven biển nhiệt đới như nước ta. Chúng thường sống

thành từng đám lớn, bám vào đá hoặc san hô nhờ giá bám ở gốc.

a. Tảo xoắn            b. Rong mơ         c. Rau câu           d. Rau diếp biển

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Vì sao nói cây có hoa là một thể thống nhất ?

Câu 2. Tảo có vai trò như thế nào trong tự nhiên và trong đời sống con người ?

Câu 3. Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh ?

Lời giải chi tiết

I.  TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1.

1

2

b, c, g;

a, d, e, f

Câu 2.

1

2

3

4

a

d

c

b

 II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Nói cây có hoa là một thể thống nhất vì:

-  Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan

-  Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan

-   Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

Câu 2. Vai trò của tảo đối với đời sống con người:

- Cung cấp ôxi và thức ăn cho các động vật ở nước

- Một số tảo dùng làm thức ăn cho người và gia súc: tảo tiểu cầu, rau câu,...

- Một số tảo dùng làm phân bón, làm thuốc, nguyên liệu dùng trong công nghiệp như làm giấy, hồ dán, thuốc nhuộn...

- Một số có hại: một số tảo đơn bào sinh sản quá nhanh gây hiện tượng “nước nở hoa”, làm chết cá,..

Câu 3. - Người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo là hạt khỏe, có nhiều chất dinh dưỡng. Đó là những điều kiện để hạt nảy mầm tốt, cây non khỏe.

            - Hạt không bị sâu bệnh thì cây non sẽ không bị sâu bệnh do đời trước mang theo và đó cũng là những hạt khỏe là điều kiện cho hạt nảy mầm và phát triển tốt

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí