Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 20 - Học kì 2 - Sinh 6


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 20 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

I.    TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Các loại quả nào sau đây thuộc loại quả hạch ?

a. Xoài, cóc, dừa                                  b. Chuối, chôm chôm, xoài

c. Đậu xanh, đậu ván, mướp               d. Mận, vú sữa, cà chua

2. Chất dự trữ của hạt Một lả mầm (như hạt lúa...) chứa ở:

a. Trong lá mầm                                   b. Trong phôi nhũ

c. Trong vỏ hạt                                    d. Trong phôi

3. Vỏ trấu là bộ phận nào của hạt gạo ?

a. Vỏ hạt

b. Vỏ ngoài của hạt

c. Vỏ trong của hạt

d. Không phải là vỏ hạt mà là do bao hoa biến thành để bảo vệ cho hạt

4. Đặc điểm chủ yếu của rêu là gì ?

a. Là thực vật đầu tiên sống ở trên cạn

b. Thuộc nhóm thực vật bậc cao, chưa có hoa, sinh sản bàng bào tử

c. Cây có thân, lá, chưa có mạch dẫn, mới có rễ giả nên phải sổng ở nơi ẩm ướt,

sinh sản bàng bào tử, thụ tinh cần có nước.

d. Gồm b và c.

Câu 2. Điền từ thích hợp: nguyên liệu, lá, quang hợp, chất hữu cơ; các loại phân, rễ cây vào chỗ trống (...) thay cho các số 1,2,3... trong các câu sau đây:

       Nếu ta bón đúng, bón đủ ...... (1)......... thì........ (2)........... sẽ hoạt động tốt,

chuyển được nhiều......... (3).......... cho lá, với ánh sáng đầy đủ........ (4).... sẽ

........ (5)......... tốt, chế tạo được nhiều............ (6)......... giúp cho các cơ quan

khác cũng phát triển (thân sẽ mập mạp, nhiều quả, nhiều hạt,...)

II.   TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Nêu điểm khác nhau giữa hạt cây Một lá mầm và hạt của cây Hai lá mầm.

Câu 2. Các cây sống trong những môi trường đặc biệt (sa mạc, đầm lầy) có những đặc điếm gì ? Cho vài ví dụ.

Câu 3. Nêu đặc điểm chung của quyết - dương xỉ. Hãy kể thêm một số loại dương xỉ thường gặp ở địa phương em.

Lời giải chi tiết

I.  TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1.

1

2

3

4

a

b

d

d

 Câu 2.        

(1)- các loại phân.      (2)- rễ cây,                  (3)- nguyên liệu,

(4)- lá,                      (5)- quang hợp,         (6)- chất hữu cơ.

II.   TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Điểm khác nhau giữa hạt cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm là:

- Phôi của hạt cây Hai lá mầm thỉ có 2 lá mầm, còn phôi của hạt Một lá mầm thì có 1 lá mầm.

- Chất dinh dưỡng dự trữ ở hạt cây Hai lá mầm nằm trong 2 lá mầm, còn ở cây Một lá mầm thì nằm ở phôi nhũ.

Câu 2. Đặc điểm của những cây sống trong điều kiện đặc biệt (sa mạc, đầm lầy…) như sau:

- Cây sống trong sa mạc rất khô và nóng:

+ Các loại xương rồng đều có thân mọng nước, lá biến thành gai để hạn chế sự thoát hơi nước.

+ Các loại cỏ thấp nhưng lại có rễ rất dài.

+ Các cây bụi gai có lá rất nhỏ hoặc biến thành gai.

-   Cây sống trên đầm lầy (như cây đước) có rễ chống giúp cây dứng vững trên các bãi lầy ngập thủy triều ở vùng ven biển.

Câu 3. - Đặc điểm chung của quyết - dương xỉ;

+ Là những thực vật đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn

+ Sinh sản bằng bào tử

+ Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

- Một số loại dương xỉ thường gặp ở địa phương em: Cây lông cu li, cây rau bợ, cây dương xỉ,...

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí