Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 17 - Học kì 2 - Sinh 6

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 17 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.  Có hai loại quà thịt là:

a. Quả khô nẻ và quả khô không nẻ    b. Quả khô nẻ và quả hạch

c. Quả mọng và quả hạch                    d. Quả mọng và quả khô nẻ

2. Quả mọng là quả:

a. Gồm toàn thịt và không có hạch     b. Có phần hạch cứng bọc lấy hạt

c. Quả chín chứa đầy nước                 d. Quả không mềm khi chín.

3. Chất dự trữ của hạt Một lá mầm (như hạt gạo...) chứa ở:

         a. Trong lá mầm    b. Trong phôi nhũ    c. Trong vỏ hạt     d. Trong phôi

4. Đặc điểm nào chứng tỏ rêu tiến hoá hơn tảo ?

a. Cơ thể có sự phân hoá thành thân, lá và rễ giả nên đã sống được ở trên cạn

b. Sinh sản bằng bào tử, có cơ quan sinh sản.

c. Thụ tinh cần có nước.

d. Cả a, b và c.

Câu 2. Điền từ thích hợp: thụ phấn, vỏ quả, giao phấn, bộ phận, cơ quan, điều kiện môi trường, cơ thể với môi trường vào chỗ trống (...) thay cho các số 1,2,3… trong các câu sau đây:

a. Những hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác là hoa……(1)....

b. Người ta còn chủ động (2)....... cho hoa làm tăng khả năng tạo quả, hạt

của cây hơn.

c. Dựa vào đặc điểm của..... (3)........ có thể chia các quả thành hai nhóm

chính là quả khô và quả thịt

d. Ở cây xanh, không những có sự thống nhất giữa các.... (4)............ với

nhau, mà còn có sự thống nhất giữa....... (5)................ , thể hiện ở

những đặc điểm hình thái, cấu tạo phù hợp với..... (6).........

II.   TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Hạt của cây Hai lá mầm (hạt đỗ đen) và hạt của cây Một lá mầm (hạt ngô) giống nhau ở điểm nào ?

Câu 2. Nêu một vài ví dụ về sự thích nghi của các cây cạn với môi trường ?

Câu 3. Nêu đặc điểm chung của rêu ?

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1.

1

2

3

4

c

c

b

                 d

 Câu 2.

(1)- giao phấn,                         (2)- thụ phấn,

(3)- vỏ quả,                              (4)- cơ quan, bộ phận,

(5)- cơ thể với môi trường,     (6)- điều kiện môi trường.

II.    TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Điểm giống nhau giữa hạt cây Hai lá mầm (hạt đỗ đen) và cây Một lá mầm (hạt ngô) là:

- Đều có vỏ bao bọc bảo vệ hạt, phôi.

- Phôi đều có: chồi mầm, lá mầm, thân mầm và rễ mầm.

 Câu 2. Một số ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường:

- Ở nơi đất khô, thiếu nước thường có những cây mọng nước như xương rồng (lá thuờng tiêu giảm hoặc biến thành gai để hạn chế sự thoát hơi nước).

- Những cây ưa ẩm như cây lá dong, vạn niên thanh… thường mọc trong rừng già (ít ánh sáng).

- Những cây cần ít nước (kê,...) lại sống được ở nhũng nơi đất khô.

- Các loại rau cần nhiều nước thường sống ở những nơi đất ẩm và cần được tưới nước thường xuyên.

Câu 3. Đặc điểm chung của rêu:

- Rêu là những thực vật đã có thân, lá, nhưng cấu tạo vẫn đơn giản: Thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn và chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

- Rêu sinh sản bằng bào tử

- Rêu là những thực vật ở cạn đầu tiên

- Là nhóm Thực vật bậc cao

- Tuy sống trên cạn nhưng rêu chỉ phát triển được ở môi trường ẩm ướt.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Sinh lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 19 - Học kì 2 - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 19 - Học kì 2 - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 19 - Học kì 2 - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 20 - Học kì 2 - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 20 - Học kì 2 - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 20 - Học kì 2 - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh 6

Xem chi tiết
Bài 1 trang 88 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 88 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 88 SGK Sinh học 6. Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò. sinh sản bằng lá mà em biết.

Xem chi tiết
Hãy liệt kê tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng đã tìm hiểu ở trên vào bảng dưới đây, sử dụng các từ sau để gọi tên các loại lá biến dạng đó. Hãy liệt kê tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng đã tìm hiểu ở trên vào bảng dưới đây, sử dụng các từ sau để gọi tên các loại lá biến dạng đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 85 SGK Sinh học 6. Hãy liệt kê tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng đã tìm hiểu ở trên vào bảng dưới đây, sử dụng các từ sau để gọi tên các loại lá biến dạng đó.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng