Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 9 - Đề số 3 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954).

Câu 2. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc - Nam có những thuận lợi và khó khăn gì?

Câu 3. Cho biết những bài học kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh, bảo vệ và xây dựng tổ quốc từ 1919 đến nay? 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 127.

Cách giải:

* Chủ quan:

- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ chủ tịch với đường lối đúng đắn sáng tạo.

- Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân.

- Có mặt trận dân tộc thống nhất và lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh.

- Có hậu phương vững chắc và sự chuẩn bị chu đáo.

* Khách quan:

- Có sự đoàn kết chiến đấu của 3 dân tộc Đông dương

- Được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 166.

Cách giải:

* Ở miền Bắc:

- Sau hơn 20 năm (1954-1975) miền Bắc xây dựng được cơ sở vật chất kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

- Cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc.

* Ở miền Nam:

- Miền Nam được giải phóng hoàn toàn, trong chừng mực nhất định có nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản.

- Cơ sở của chính quyền cũ cùng bao di hại xã hội cũ vẫn tồn tại. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu, sản xuất nhỏ phân tán phổ biến.

Câu 3.

Phương pháp: Phân tích, liên hệ và rút ra bài học.

Cách giải:

Quá trình đấu tranh, bảo vệ và xây dựng tổ quốc từ 1919 đến nay đã để lại những bài học kinh nghiệm sau:

- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế.

- Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Luôn luôn củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.