Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 6 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1: (3 điểm) Vì sao Nhật phải đảo chính Pháp?

Câu 2: (7 điểm) Sau hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (5-1941), công tác chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa được tiến hành như thế nào?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1:

Phương pháp: sgk trang 89, lý giải. 

Cách giải:

Nhật đảo chính Pháp, vì:

- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp được giải phóng. Chính phủ Đờ-gôn trở về Pa-ri.

- Ở mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật bị nguy khốn trước đòn tấn công dồn dập của quân Anh - Mĩ cả ở trên biển và trên bộ.

- Quân Pháp ờ Đông Dương ráo riết chuẩn bị, chờ thời cơ để giành lại địa vị thống trị cũ.

=> Tình thế trên buộc Nhật phải đảo chính Pháp, nhằm độc chiếm Đông Dương.

Câu 2:

Phương pháp: thống kê, tóm tắt những ý chính. 

Cách giải:

* Về chủ trương:

- Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết.

- Chủ trương thành lập “Việt Nam độc lập đồng minh" gọi tắt là Việt Minh.

* Lực lượng chính trị: Vận động quần chúng tham gia Mặt trận Việt Minh:

- Cao Bằng là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh. Đến năm 1942, khắp các châu ở Cao Bằng đều có Hội Cứu quốc, trong đó có 3 châu "hoàn toàn".

- Ở Hà Nội, Hải Phòng và các thành phố lớn, hầu hết các hội phản đế chuyển thành hội cứu quốc.

- Đảng tranh thủ tập hợp rộng rãi các lực lượng quần chúng khác như học sinh, sinh viên, tiểu tư sản, trí thức vào mặt trận cứu nước.

* Lực lượng vũ trang:

- Những đội du kích hoạt động ở căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai thống nhất thành Trung đội Cứu quốc quân I (14 - 2 - 1941).

- Trung đội Cứu quốc quân II (15 - 9 - 1941), Trung đội Cứu quốc quân III (25 - 2 - 1944) ra đời.

- Ngày 22 - 12 - 1944, đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập.

* Căn cứ địa cách mạng:

- Xây dựng căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai.

- Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng căn cứ địa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.