Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 5 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng (2-1951) đã quyết định đưa đảng ra hoạt động công khai với tên gọi mới là

A. Đảng Lao động Việt Nam.

B. Đảng Mác – Lê-nin.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) được họp nhằm đáp ứng yêu cầu nào?

A. Đưa đảng ra hoạt động công khai.

B. Đẩy mạnh kháng chiến đi đến thắng lợi.

C. Thông qua Báo cáo chính trị của Đảng.

D. Thành lập một Đảng Cộng sản mới.

Câu 3. Năm 1953, Đảng và Chính phủ quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và thực hiện cải cách ruộng đất nhằm

A. ổn định đời sống của các tầng lớp nhân dân.

B. thúc đẩy phát triển nông nghiệp.

C. bồi dưỡng sức dân.

D. hoàn thành cuộc vận động tăng gia sản xuất.

Câu 4. “Phục vụ kháng chiến, phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh” là phương châm của Đảng trong cải cách ở lĩnh vực nào?

A. Kinh tế.

B. Văn hóa.

C. Y tế.

D. Giáo dục.

Câu 5. Đâu không phải lí do Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950?

A. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.

B. Mở rộng củng cố căn cứ địa Việt Bắc.

C. Đánh bại kế hoạch Đờlát đờ Tátxinhi.

D. Khai thông con đường liên lạc với quốc tế.

Câu 6. Nội dung nào sau đây không nằm trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi?

A. Thiết lập hành lang Đông Tây (Hải Phòng – Hà Nội – Hoà Bình – Sơn La).

B. Ra sức phát triển nguỵ quân để xây dựng quân đội quốc gia.

C. Thành lập vành đai trắng bao quanh trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

D. Tiến hành chiến tranh tổng lực.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Bước vào thu - đông 1950, âm mưu của Pháp và Mĩ ở Đông Dương như thế nào?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

C

A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 111.

Cách giải:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng (2-1951) đã quyết định đưa đảng ra hoạt động công khai với tên gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam – Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 110.

Cách giải:

Để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh kháng chiến đi đến thắng lợi, tháng 2-1951 Đảng Cộng sản Đông Dương họp Đại hội đại biểu lần thứ II tại Chiêm Hóa – Tuyên Quang.

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 115.

Cách giải:

Để bồi dưỡng sức dân, trước hết là nông dân, đầu năm 1953, Đảng và Chính phủ quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 115.

Cách giải:

Cải cách giáo dục đề ra từ tháng 7-1950 được tiếp tục thực hiện theo ba phương châm: Phục vụ kháng chiến, phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh.

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 111, suy luận.

Cách giải:

- Tháng 6 - 1950, Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới, nhằm:

+ Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch.

+ Khai thông con đường liên lạc quốc tế giữa nước ta và Trung Quốc với các nước dân chủ trên thế giới.

+ Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện đẩy mạnh công cuộc kháng chiến tiến lên.

=> Loại trừ đáp án C (sau thất bại ở chiến dịch Biên giới -> Pháp mới đề ra kế hoạch Đờlát đờ Tátxinhi)

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 112, suy luận.

Cách giải:

- Các đáp án: B, C, D: đều là nội dung của kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi.

- Đáp án A: là âm mưu của Pháp trong kế hoạch Rơve.

Chọn: A

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 110, 111.

Cách giải:

* Âm mưu của Pháp:

- Pháp muốn kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương và muốn dựa vào Mĩ.

- Pháp thực hiện "kế hoạch Rơ-ve”:

+ Tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4.

+ “Cô lập căn cứ địa Việt Bắc” với đồng bằng Liên khu III, IV.

+ Thiết lập hành lang Đông - Tây (Hải Phòng - Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La).

* Âm mưa của Mĩ:

- Mĩ can thiệp sâu và "dính líu" trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

 Chuẩn bị một kế hoạch có quy mô lớn nhằm tiến công căn cứ địa Việt Bắc lần thứ hai, kết thúc chiến tranh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.