Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 có lời giải chi tiết


Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định vấn đề gì quan trọng trong ngày 18 và 19/12/1946?

A. Quyết định ký Hiệp định Sơ bộ với Pháp.

B. Phát động toàn quốc kháng chiến.

C. Quyết định ủng hộ nhân dân miền Nam kháng chiến chống Pháp.

D. Hoà hoãn với Pháp để kí Hiệp định Phôngtennơblô.

Câu 2.  Câu văn sau đây trích trong tài liệu nào?

 “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm. Không có gươm thì dùng cuốc, xuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”.

A. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban thường vụ Trung ương Đảng.

B. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh.

C. Tuyên ngôn độc lập.

D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 3. Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954) là

A. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

B. Toàn dân, toàn diện, lâu dài, đoàn kết, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

C. Toàn quân, toàn dân, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

D. Toàn dân, toàn quân, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Câu 4. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta mở đầu ở

A. Hải Phòng.

B. Hà Nội.

C. Hải Dương.

D. Sài Gòn.

Câu 5. Chiến dịch nào là cuộc phản công lớn đầu tiên của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954)?

A. Chiến dịch Biên giới thu- đông.

B. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.

C. Chiến dịch Hòa bình thu- đông.

D. Chiến dịch Việt Bắc thu- đông.

Câu 6. Nội dung nào không phải là nhiệm vụ của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16?

A. Giam chân địch trong thành phố.

B. Tạo điều kiện di chuyển cơ quan đầu não, cơ sở vật chất về chiến khu an toàn.

C. Hậu phương kịp thời huy động lực lượng kháng chiến.

D. Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh nào? Nêu nội dung Lời kêu gọi đó.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

B

D

A

B

D

D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 103.

Cách giải: 

Trong hai ngày 18 và 19/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại làng Vạn Phúc (Hà Đông – Hà Nội) đã quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 104.

Cách giải: 

Trong văn bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: ““Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm. Không có gươm thì dùng cuốc, xuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”.

Chọn: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 104.

Cách giải: 

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954) có nội dung là: toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 105.

Cách giải: 

Mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp, quân dân ta chủ động tiến công địch ở thủ đô Hà Nội – mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.

Chọn: B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 106, suy luận.

Cách giải: 

Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) là chiến dịch Việt Bắc thu - đông (1947). Vì đây là lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Pháp, bộ đội chủ lực Việt Nam phản chống lại cuộc tấn công quy mô lớn của thực dân Pháp.

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 105, suy luận.

Cách giải: 

Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 diễn ra nhằm giam chân địch trong thành phố một thời gian dài để hậu phương kịp thời huy động lực lượng kháng chiến, di chuyển kho tàng, công xưởng về chiến khu, bảo vệ Trung ương Đảng và Chính phủ về căn cứ lãnh đạo kháng chiến.

=> Loại trừ đáp án: D

Chọn: D

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 103, 104.

Cách giải:

* Hoàn cảnh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến:

- Trước âm mưu và hành động trắng trợn của Pháp, Đảng ta đứng trước sự lựa chọn một trong hai con đường: đầu hàng hoặc đứng lên chiến đấu.

- Ngày 18, 19-12-1946 Ban thường vụ Trung ương Đảng họp tại làng Vạn Phúc (Hà Đông) quyết định phát động phong trào toàn quốc kháng chiến.

- Tối 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

* Nội dung Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến:

- Vạch rõ nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh là do thực dân Pháp. => khẳng định cuộc chiến tranh của nhân dân ta là chiến tranh chính nghĩa.

- Nhân dân ta quyết tâm đứng lên chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc và chính quyền vừa giành được.

- Khẳng định niềm tin tất thắng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Tính chất, nội dung của cuộc kháng chiến chống Pháp là toàn dân, toàn diện.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.