Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 13 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Các nước Mĩ Latinh chủ yếu thuộc khu vực nào ở châu Mĩ?

A. Bắc Mĩ                      B. Bắc và Nam Mĩ

C. Trung và Nam Mĩ      D. Nam Mĩ

Câu 2. Ngày 1-1-1959 ở Cuba đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

A. 135 thanh niên yêu nước do Phiden Catsxtorô chỉ huy tấn công trại lính Moncada

B. chế độ độc tài Batixta được thiết lập

C. chế độ độc tài Batixta bị lật đổ

D. cuộc tấn công của Mĩ ở bờ biển Hi-rôn

Câu 3. Nước cộng hòa Cuba ra đời cũng là đánh dấu

A. hiến pháp được ban hành

B. nhân dân tấn công vào trại lính Môncađa

C. chế độ độc tài Batixta sụp đổ

D. do sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô

Câu 4. Cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Mĩ Latinh trong những năm 60-80 của thế kỉ XX đã mang lại kết quả gì?

A. Nhiều nước Mĩ Latinh giành được độc lập thoát khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha

B. Làm cho các nước Mĩ Latinh bị phụ thuộc chặt chẽ và trở thành sân sau của đế quốc Mĩ

C. Chính quyền độc tài bị lật đổ, các chính phủ dân tộc - dân chủ được thiết lập ở nhiều nước Mĩ Latinh.

D. Các nước Mĩ Latinh vươn lên, phát triển nhanh chóng và trở thành các nước công nghiệp mới. 

Câu 5. Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Cuba được coi là “Lá cờ đầu” trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh?

A. Lật đổ được chế độ độc tài, thiết lập chính phủ dân tộc dân chủ.

B. Tạo tiền đề cho sự phát triển của nền kinh tế Mĩ Latinh.

C. Cuba tiến lên xây dựng CNXH và đạt nhiều thành tựu nổi bật.

D. Nước đầu tiên lật đổ được chế độ độc tài, cổ vũ phong trào đấu tranh ở khu vực.

Câu 6. Điểm khác biệt cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh với châu Á, châu Phi ở đầu thế kỉ XIX là?

A. Kẻ thù

B. Phương pháp đấu tranh

C. Lực lượng tham gia

D. Kết quả

Câu 7. Vì sao vào thập niên 60, 70 của thế kỉ XX, Mĩ Latinh được mệnh danh là “Lục địa bùng cháy”?

A. Phong trào công nhân diễn ra sôi nổi

B. Cuộc nội chiến giữa các đảng phái đối lập diễn ra liên tục

C. Phong trào đấu tranh vũ trang diễn ra mạnh mẽ

D. Phong trào đấu tranh sử dụng nhiều hình thức phong phú.  

Câu 8. Mục tiêu đấu tranh của các nước Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Chống chế độ diệt chủng.

B. Chống chủ nghĩa thực dân cũ.

C. Chống chế độ độc tài thân Mĩ.

D. Chống chế độ phân biệt chủng tộc.

Câu 9. Âm mưu biến Mĩ Latinh thành sân sau và xây dựng chính quyền thân Mĩ ở khu vực này là biểu hiện của

A. chủ nghĩa thực dân kiểu cũ

B. chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

C. chủ nghĩa thực dân kiểu mới

D. chủ nghĩa đế quốc

Câu 10. Phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi và Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai mang lại kết quả gì chung?

A. Đều đã giành được độc lập.

B. Lật đổ chủ nghĩa thực dân cũ.

C. Thành lập các nước cộng hòa.

D. Lật đổ chủ nghĩa thực dân mới.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

C

C

D

D

C

C

C

A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 29.

Cách giải:

Các nước Mĩ Latinh nằm chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ (Mêhicô mặc dù nằm ở Bắc Mĩ nhưng vẫn được xếp vào khu vực này).

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 32.

Cách giải:

Ngày 1-1-1959, chế độ độc tài Batixta bị lật đổ. Nước Cộng hòa Cuba được thành lập

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 34.

Cách giải: 

Ngày 1-1-1959, chế độ độc tài Ba-xti-ta bị lật đổ. Cuộc cách mạng nhân dân Cuba giành thắng lợi, nước Cộng hòa Cua được thành lập.

=> Nước Cộng hòa Cuba ra đời đồng thời đánh dấu chế độ độc tài Ba-xti-ta sụp đổ.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 29.

Cách giải: 

Sự phát triển mạnh mẽ của các phong trào đấu tranh với nhiều hình thức phong phú đã lật đổ chính quyền độc tài ở nhiều nước. Các chính phủ dân tộc - dân chủ được thiết lập và đã tiến hành nhiều cải cách tiến bộ. Đây chính là kết quả cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Mĩ Latinh trong những năm 60-80 của thế kỉ XX.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 29, 30, suy luận.

Cách giải: 

Ngày 1-1-1959, chế độ Batixta sụp đổ, nước Cộng hòa Cuba được thành lập. Đây là cuộc cách mạng đầu tiên ở khu vực Mĩ Latinh lật đổ được chế độ độc tài thân Mĩ, thiết lập chính phủ dân chủ. Từ đó có tác dụng cổ vũ, tạo điều kiện để phong trào đấu tranh- đặc biệt là đấu tranh vũ trang phát triển, đưa Mĩ Latinh trở thành “Lục địa bùng cháy” trong những năm 60, 70 của thế kỉ XX.

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 29, suy luận.

Cách giải: 

Khác với châu Á và châu Phi, ngay từ đầu thế kỉ XIX, nhiều nước ở khu vực Mĩ Latinh đã sớm giành được độc lập, thoát khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha => Khác nhau về kết quả.

Chọn: D

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 29, suy luận.

Cách giải: 

Cùng với các hình thức bãi công của công nhân, nổi dậy của nông dân đòi ruộng đất, đấu tranh nghị trường để thành lập các chính phủ dân chủ, cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ ở Mĩ Latinh nên khu vực này được gọi là “Lục địa bùng cháy”.

=> Phong trào đấu tranh vũ trang diễn ra mạnh mẽ ở khu vực Mĩ Latinh vào thập niên 60, 70 của thế kỉ XX là nguyên nhân khiến Mĩ Latinh biến thành “Lục địa bùng cháy”.

Chọn: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 29, suy luận.

Cách giải: 

Sau khi thoát khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha, các nước Mĩ Latinh lại rơi vào vòng lệ thuộc nặng nề và trở thành “sân sau” của đế quốc Mĩ. Cũng sau năm 1945, Mĩ âm mưu biến Mĩ Latinh thành thuộc địa kiểu mới bằng cách thiết lập chế độ độc tài thân Mĩ ở khu vực này.

=> Muốn giành được độc lập, các nước Mĩ Latinh cần phải đấu tranh lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ. Đó cũng là mục tiêu đấu tranh của các nước Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Chọn: C

Câu 9.

Phương pháp: phân tích, nhận xét.

Cách giải: 

Hành động biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình và xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ là biểu hiện của chủ nghĩa thực dân kiểu mới - một hình thái không cai trị trực tiếp mà chỉ cai chỉ gián tiếp thông qua một chính quyền tay sai và tạo ra sự ràng buộc về kinh tế - quân sự.

Chọn: C

Câu 10.

Phương pháp: Nhận xét, đánh giá.

Cách giải: 

- Ở Mĩ Latinh: từ những năm 60, 70 của thế kỉ XX, cuộc đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh phát triển mạnh mẽ đã mang đến kết quả là chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước đã bị lật đổ, có chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập.

- Ở châu Phi: Từ sau những năm 60 của thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa của các nước đế quốc lần lượt tan rã, các dân tộc châu Phi đã giành được độc lập và chủ quyền.

=> Như vậy, điểm chung trong kết quả của phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi và các nước Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là đều đã giành được độc lập.

Chọn: A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.