CHƯƠNG 5 NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 167,168 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 18.1, hãy kể tên một con sông là phụ lưu và một con sông là chi lưu của sông Hồng? Trình bày mối quan hệ giữa mùa lũ của con sông với các nguồn cung cấp nước sông. Tại sao phải sử dụng tổng hợp nước sông hồ? Tại sao phải sử dụng tiết kiệm và bảo vệ chất lượng nước sông?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 164 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Nước có ở đâu trên Trái Đất? Ở đâu là nhiều nước nhất?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 165 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Đọc hình 17.2, hãy mô tả lại vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất theo thứ tự từ 1 đến 7.

Xem lời giải

Giải bài 1, 2 phần Luyện tập trang 165 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát quả địa cầu, hãy cho biết bán cầu Bắc hay bán cầu Nam có tỉ lệ đại dương nhiều hơn?

Xem lời giải

Giải bài 3 phần Vận dụng trang 165 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Tài nguyên nước ngọt của Trái Đất, đặc biệt là nước sông, hồ là vô tận hay có hạn. Hãy giải thích cho ý kiến của mình.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 168, 169 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 18.2, hãy cho biết điều kiện để hình thành nước ngầm? Tại sao cần sử dụng tiết kiệm và tránh làm ô nhiễm nước ngầm? Hãy nêu tầm quan trọng của băng hà.

Xem lời giải

Giải bài 1, 2, 3 phần Luyện tập trang 169 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy kể tên các bộ phận của một dòng sông lớn. Lấy ví dụ Tại sao nói: Ở vùng khí hậu nhiệt đới, chế độ nước phụ thuộc vào chế độ mưa? Hãy cho biết một số biện pháp để hạn chế tình trạng ô nhiễm nước sông, hồ?

Xem lời giải

Giải bài 4 phần Vận dụng trang 169 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy lấy ví dụ để thấy được việc sử dụng kết hợp nước sông, hồ ở nước ta?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 171 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy xác định bốn đại dương chính trong hình 19.1 Dựa vào bảng 19.1, hãy cho biết đại dương nào có diện tích lớn nhất. Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 171, 173 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt nhiệt đới và ôn đới khác nhau như thế nào? Tại sao lại có sự khác nhau đó? Quan sát hình 19.3, hãy cho biết các dòng biển nóng và dòng biển lạnh xuất phát từ khoảng vĩ độ nào và di chuyển đến khoảng vĩ độ nào.

Xem lời giải

Giải bài 1, 2 phần Luyện tập trang 173 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Dựa vào hình 19.1 và bảng 19.1, hãy nêu các đặc điểm nổi bật của mỗi đại dương Độ muối của nước biển của đại dương cao hay thấp phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Xem lời giải

Giải bài 3 phần Vận dụng trang 173 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Sưu tầm thông tin (tài liệu, tranh ảnh, video, clip,…) về việc con người đã sử dụng thủy triều vào đời sống văn hóa hoặc sản xuất.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 174 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

. Hãy điền bốn đại dương chính trên thế giới vào lược đồ trống đã chuẩn bị Hãy tưởng tượng, em sẽ thực hiện một cuộc thám hiểm vòng quanh thế giới bằng đường biển mà điểm bắt đầu và kết thúc là ở Việt Nam. a. Em sẽ phải đi qua các đại dương nào? b. Hãy tìm con đường ngắn nhất để đi vòng quanh thế giới bằng đường biển. Giải thích sự lựa chọn của mình.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất