Trả lời câu hỏi mục 2 trang 165 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Đọc hình 17.2, hãy mô tả lại vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất theo thứ tự từ 1 đến 7.

Hình 17.2. Sơ đồ vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát sơ đồ hình 17.2 và mô tả lại vòng tuần hoàn nước.

Lời giải chi tiết

Vòng tuần hoàn nhỏ: nước biển bốc hơi tạo thành mây, mây gặp lạnh tạo thành mưa rơi xuống biển.

- Vòng tuần hoàn lớn: nước biển bốc hơi tạo thành mây -> mây được gió đưa vào sâu lục địa: ở vùng vĩ độ thấp, núi thấp mây gặp lạnh thành mưa; ở vùng vĩ độ cao và núi cao, mây gặp lạnh tạo thành tuyết -> mưa nhiều và tuyết tan chảy theo sông và các dòng ngầm từ lục địa ra biển -> biển lại bốc hơi,...


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu