Chương 5: Hiđro - nước

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 32.10 Trang 46 SBT hóa học 8

Giải bài 32.10 Trang 46 sách bài tập hóa học 8. Khử 12 g sắt(III) oxit bằng khí hiđro...

Xem lời giải

Bài 32.11 Trang 46 SBT hóa học 8

Giải bài 32.11 Trang 46 sách bài tập hóa học 8. Người ta điều chế được 24 g đồng bằng cách dùng hiđro khử đồng (II) oxit...

Xem lời giải

Bài 33.1 Trang 46 SBT hóa học 8

Giải bài 33.1 Trang 46 sách bài tập hóa học 8. Cho các phản ứng hoá học sau :Cu + 2AgNO3...

Xem lời giải

Bài 33.2 Trang 47 SBT hóa học 8

Giải bài 33.2 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Một học sinh làm các thí nghiệm sau :...

Xem lời giải

Bài 33.3 Trang 47 SBT hóa học 8

Giải bài 33.3 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. a) Viết phương trình hoá học của phản ứng ...

Xem lời giải

Bài 33.4 Trang 47 SBT hóa học 8

Giải bài 33.4 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Một em học sinh tự làm thí nghiệm ở nhà, cho đinh sắt sạch vào giấm ăn...

Xem lời giải

Bài 33.5* Trang 47 SBT hóa học 8

Giải bài 33.5* Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và magie, các dung dịch axit sunfuric loãng ...

Xem lời giải

Bài 33.6 Trang 47 SBT hóa học 8

Giải bài 33.6 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Trong giờ thực hành hoá học, học sinh A cho 32,5 g kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng, ...

Xem lời giải

Bài 33.7 Trang 47 SBT hóa học 8

Giải bài 33.7 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Trong giờ thực hành hoá học, một học sinh nhúng một đinh sắt vào dung dịch muối...

Xem lời giải

Bài 33.8 Trang 48 SBT hóa học 8

Giải bài 33.8 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Cho 6,5 g kẽm vào bình dung dịch chứa 0,25 mol axit clohiđric...

Xem lời giải

Bài 33.9 Trang 48 SBT hóa học 8

Giải bài 33.9 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Cho mạt sắt vào một dung dịch chứa 0,2 mol H2SO4 loãng. Sau một thời gian,...

Xem lời giải

Bài 33.10 Trang 48 SBT hóa học 8

Giải bài 33.10 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Người ta cho kẽm hoặc sắt tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl để điều chế khí...

Xem lời giải

Bài 33.11 Trang 48 SBT hóa học 8

Giải bài 33.11 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Điện phân hoàn toàn 2 lít nước ở trạng thái lỏng (biết khối lượng riêng...

Xem lời giải

Bài 33.12 Trang 48 SBT hóa học 8

Giải bài 33.12 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. So sánh thể tích khí hiđro (đktc) thu được trong mỗi trường hợp sau :...

Xem lời giải

Bài 36.1 Trang 48 SBT hóa học 8

Giải bài 36.1 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Cho các oxit: CaO ; Al2O3 ; N2O5, CuO ; Na2O ;...

Xem lời giải

Bài 36.2 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.2 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Cho các oxit: CO2 ; SO2 ; CO ; P2O5; N2O5 ; NO ;...

Xem lời giải

Bài 36.3 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.3 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Có ba chất gồm MgO, N2O5, K2O đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn...

Xem lời giải

Bài 36.4 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.4 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng được với nước ? Nếu có...

Xem lời giải

Bài 36.5 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.5 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Cho nổ một hỗn hợp gồm 1 mol hiđro và 14 lít khí oxi (đktc)...

Xem lời giải

Bài 36.6 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.6 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Cho một hỗn hợp chứa 4,6 g natri và 3,9 g kali tác dụng với nước...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất