Bài 38.7 Trang 53 SBT Hóa Học 8.


Đề bài

Cho 0,2 mol kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 49 gam axit sunfuric.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Sau phản ứng chất nào còn dư.

c) Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol axit sunfuric.

+) Viết PTHH: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

+) Dựa thep PTHH, tìm được chất nào dư, chất nào phản ứng hết. Thể tích  khí hiđro được tính theo chất phản ứng hết.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}{n_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{49}}{{98}} = 0,5(mol)\\a)PTHH:\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Zn + {H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + {H_2}\\PT(mol)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\\DB(mol)\,\,\,\,\,\,\,0,2\,\,\,\,\,\,\,0,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,2\end{array}\)

b) Tỷ lệ số mol của Zn và H2SO4: \(\dfrac{{0,2}}{1} < \dfrac{{0,5}}{1}\)

\( \to\) axit H2SO4 còn dư, kim loại Zn hết sau phản ứng.

c) Tính thể tích khí hiđro thu được theo số mol kim loại kẽm:

\(\begin{array}{l}{n_{Zn}} = {n_{{H_2}}} = 0,2(mol)\\{V_{{H_2}}} = 0,2 \times 22,4 = 4,48(lit)\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.