Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 18.1 trang 26 SBT hóa học 8

Giải bài 18.1 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau :...

Xem lời giải

Bài 18.2 trang 26 SBT hóa học 8

Giải bài 18.2 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau : a) 0,6 N nguyên tử O ; ...

Xem lời giải

Bài 18.3 trang 26 SBT hóa học 8

Giải bài 18.3 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy xác định khối lượng của những lượng chất sau : a) 0,01 mol nguyên tử O ; 0,01 mol phân tử O2 ; 2 mol nguyên tử Cu...

Xem lời giải

Bài 18.4 trang 26 SBT hóa học 8

Giải bài 18.4 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy tìm thể tích của những lượng khí sau ở đktc : a)0,05 mol phân tử O2 ; 0,15 mol phân tử H2...

Xem lời giải

Bài 18.5 trang 26 SBT hóa học 8

Giải bài 18.5 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy xác định khối lượng và thể tích khí (đktc) của những lượng chất sau : a)0,25 mol của mỗi chất khí: CH4 (metan), O2, H2, CO2...

Xem lời giải

Bài 19.1 trang 27 SBT hóa học 8

Giải bài 19.1 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Hãy cho biết số mol của những khối lượng chất sau : a) 4 g cacbon ; 62 g photpho ; 42 g sắt...

Xem lời giải

Bài 19.2 trang 27 SBT hóa học 8

Giải bài 19.2 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Hãy tìm thể tích khí ở đktc của: 0,25 mol CO2; 0,25 mol O2;...

Xem lời giải

Bài 19.3 trang 27 SBT hóa học 8

Giải bài 19.3 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Vẽ biểu đồ là những hình chữ nhật để so sánh thể tích những khí sau ở đktc...

Xem lời giải

Bài 19.4 trang 27 SBT hóa học 8

Giải bài 19.4 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Hãy cho biết: a) Số mol và số nguyên tử của : 28 g sắt (Fe) ;...

Xem lời giải

Bài 19.5 trang 27 SBT hóa học 8

Giải bài 19.5 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Hãy tìm khối lượng của những đơn chất và hợp chất sau : CO2, H2O, N2, O2, H2, NaCl để cùng có...

Xem lời giải

Bài 19.6 trang 27 SBT hóa học 8

Giải bài 19.6 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Phải lấy bao nhiêu gam của mỗi chất khí sau để chúng cùng có thể tích khí là 5,6 lit ở đktc ?...

Xem lời giải

Bài 20.1 trang 27 SBT hóa học 8

Giải bài 20.1 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Có những khí sau : N2, O2, SO2, H2S, CH4. Hãy cho biết:...

Xem lời giải

Bài 21.1 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.1 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 g magie (Mg) trong không khí, ...

Xem lời giải

Bài 21.2 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.2 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Biết 4 g thuỷ ngân (Hg) kết hợp với clo tạo ra 5,42 g thuỷ ngân...

Xem lời giải

Bài 21.3 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.3 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Một loại oxit sắt có thành phần là : 7 phần khối lượng sắt kết hợp với 3 phần khối lượng oxi. Em hãy cho biết:...

Xem lời giải

Bài 21.4 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.4 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35% N và 17,65% H. Em hãy cho biết:...

Xem lời giải

Bài 21.5 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.5 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Phân đạm urê có công thức hoá học là CO(NH2)2- Hãy xác định:...

Xem lời giải

Bài 21.6 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.6 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Có những lượng chất sau : 32 g Fe2O3 ;...

Xem lời giải

Bài 21.7 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.7 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Đốt nóng hỗn hợp bột magie và lưu huỳnh, thu được hợp chất là magie sunfua...

Xem lời giải

Bài 22.1 trang 29 SBT hóa học 8

Giải bài 22.1 trang 29 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy 3,25 g một mẫu lưu huỳnh không tinh khiết trong khí oxi dư, người ta thu được 2,24 lít khí sunfurơ (đktc)...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất