Bài 29: Luyện tập chương 4 - Hóa học 8

Bình chọn:
4.8 trên 103 phiếu
Bài 29.1 Trang 40 SBT hóa học 8

Giải bài 29.1 Trang 40 sách bài tập hóa học 8. Hãy chọn những từ, cụm từ và công thức hoá học thích hợp để điền vào những chỗ trống trong câu sau :...

Xem lời giải

Bài 29.2 Trang 40 SBT hóa học 8

Giải bài 29.2 Trang 40 sách bài tập hóa học 8. Để sản xuất vôi, trong lò vôi người ta thường sắp xếp một lớp than,...

Xem lời giải

Bài 29.3 Trang 40 SBT hóa học 8

Giải bài 29.3 Trang 40 sách bài tập hóa học 8. Hoàn thành những phương trình hóa học sau:...

Xem lời giải

Bài 29.4 Trang 40 SBT hóa học 8

Giải bài 29.4 Trang 40 sách bài tập hóa học 8. Bình đựng ga dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 12,5 kg butan ( C4H10 )ở trạng thái lỏng,...

Xem lời giải

Bài 29.5 Trang 41 SBT hóa học 8

Giải bài 29.5 Trang 41 sách bài tập hóa học 8. Khi nung nóng kali clorat KClO3 (có chất xúc tác), chất này bị phân huỷ tạo thành kali clorua và khí oxi...

Xem lời giải

Bài 29.6 Trang 41 SBT hóa học 8

Giải bài 29.6 Trang 41 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy 6,2 g photpho trong bình chứa 7,84 lít oxi (đktc). Hãy cho biết sau khi cháy :...

Xem lời giải

Bài 29.7 Trang 41 SBT hóa học 8

Giải bài 29.7 Trang 41 sách bài tập hóa học 8. Xác định công thức hoá học một oxit của lưu huỳnh có khối lượng mol ...

Xem lời giải

Bài 29.8 Trang 41 SBT hóa học 8

Giải bài 29.8 Trang 41 sách bài tập hóa học 8. Một oxit của photpho có thành phần phần trăm khối lượng của P ...

Xem lời giải

Bài 29.9* Trang 41 SBT hóa học 8

Giải bài 29.9* Trang 41 sách bài tập hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm, khi đốt cháy sắt trong oxi ở nhiệt độ cao thu được oxit sắt từ (Fe3O4)...

Xem lời giải

Bài 29.10 Trang 41 SBT hóa học 8

Giải bài 29.10 Trang 41 sách bài tập hóa học 8. Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố sắt và oxi trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

Xem lời giải

Bài 29.11 Trang 41 SBT hóa học 8

Giải bài 29.11 Trang 41 sách bài tập hóa học 8. Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau :...

Xem lời giải

Bài 29.12 Trang 41 SBT hóa học 8

Giải bài 29.12 Trang 41 sách bài tập hóa học 8. Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Tính tỉ lệ a/b.

Xem lời giải

Bài 29.13 Trang 42 SBT hóa học 8

Giải bài 29.13 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Cho 5 g photpho vào bình có dung tích 2,8 lít chứa không khí (ở đktc), rồi đốt cháy ...

Xem lời giải

Bài 29.14 Trang 42 SBT hóa học 8

Giải bài 29.14 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 3,52 g hợp chất X, thu được 3,2 g sắt(III) oxit...

Xem lời giải

Bài 29.15 Trang 42 SBT hóa học 8

Giải bài 29.15 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Thêm 3,0 g MnO2 vào 197 g hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun ...

Xem lời giải

Bài 29.16 Trang 42 SBT hóa học 8

Giải bài 29.16 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Nhiệt phân 15,8 g KMnO4 thu được lượng khí O2, đốt cháy 5,6 g Fe trong lượng khí O2 vừa thu...

Xem lời giải

Bài 29.17 Trang 42 SBT hóa học 8

Giải bài 29.17 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al có số mol bằng nhau phản ứng hoàn toàn với...

Xem lời giải

Bài 29.18 Trang 42 SBT hóa học 8

Giải bài 29.18 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Đốt 4,6 g Na trong bình chứa 2240 ml O2 (ở đktc). Nếu sản phẩm sau...

Xem lời giải

Bài 29.19 Trang 42 SBT hóa học 8

Giải bài 29.19 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn a lít khí hiđrocacbon CxHy, thu được 6,72 lít khí CO2 và...

Xem lời giải

Bài 29.20 Trang 42 SBT hóa học 8

Giải bài 29.20 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Trong quá trình quang hợp, cây cối trên mỗi hecta đất trong một ngày hấp thụ...

Xem lời giải