Bài 44.4 Trang 60 SBT hóa học 8


Đề bài

Người ta pha chế một dung dịch NaCl ở 20°C bằng cách hoà tan 23,5 g NaCl trong 75 g nước. Căn cứ vào độ tan của NaCl trong nước \({S_{NaCl({{20}^o}C)}} = 32g\), hãy cho biết dung dịch NaCl đã pha chế là bão hoà hay chưa bão hoà. Nếu dung dịch NaCl là chưa bão hoà, làm thế nào để có được dung dịch NaCl bão hoà ở 20°C ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính độ tan của muối trong 75g nước trên.

+) So sánh độ tan của NaCl trong nước \({S_{NaCl({{20}^o}C)}} = 32g\) \( \to\) Kết luận.

Lời giải chi tiết

Theo độ tan của muối NaCl trong nước ở nhiệt độ 20°C là 32 g, ở nhiệt độ này 75 g nước hoà tan tối đa được :

\(\dfrac{{32 \times 75}}{{100}} = 24(g)\)

Như vậy, dung dịch NaCl đã pha chế là chưa bão hoà. Để có được dung dịch NaCl bão hoà ở nhiệt độ này, ta cho thêm vào dung dịch đã pha chế một khối lượng NaCl là :

                \(24 - 23,5 = 0,5 (g)\)

Khuấy cho muối tan hết, ta được dung dịch bão hoà NaCl ở 20 °C.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.