Bài 8: Luyện tập

Bình chọn:
4.3 trên 63 phiếu
Bài 8.1 trang 9 SBT hóa học 8

Giải bài 8.1 trang 9 sách bài tập hóa học 8. Cho biết sơ đồ nguyên tử một số nguyên tố như sau :....

Xem lời giải

Bài 8.2 trang 10 SBT hóa học 8

Giải bài 8.2 trang 10 sách bài tập hóa học 8. Theo sơ đồ nguyên tử các nguyên tố cho trong bài tập 8.1, hãy chỉ ra :...

Xem lời giải

Bài 8.3* trang 10 SBT hóa học 8

Giải bài 8.3* trang 10 sách bài tập hóa học 8. Hãy tính xem trong 1 g hiđro có bao nhiêu nguyên từ H ....

Xem lời giải

Bài 8.4 trang 10 SBT hóa học 8

Giải bài 8.4 trang 10 sách bài tập hóa học 8. Hình bên là mô hình cùng sơ đồ phân tử khí amoniac (a) và khí sunfurơ (b)....

Xem lời giải

Bài 8.5 trang 10 SBT hóa học 8

Giải bài 8.5 trang 10 sách bài tập hóa học 8. Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 4 nguyên tử H và nặng bằng nguyên tử O...

Xem lời giải

Bài 8.6 trang 11 SBT hóa học 8

Giải bài 8.6 trang 11 sách bài tập hóa học 8. Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố Y liên kết với hai nguyên tử O. Nguyên tố oxi chiếm 50% về khối lượng của hợp chất....

Xem lời giải

Bài 8.7 trang 11 SBT hóa học 8

Giải bài 8.7 trang 11 sách bài tập hóa học 8. Dùng phễu chiết (hình trang 11 SBT hóa học 8), hãy nói cách làm để tách nước ra khỏi dầu ôliu (dầu ăn)....

Xem lời giải

Bài 8.8 trang 11 SBT hóa học 8

Giải bài 8.8 trang 11 sách bài tập hóa học 8. Bảng bên là khối lượng riêng của một số chất, ghi trong điều kiện thông thường....

Xem lời giải

Bài 8.9* trang 11 SBT hóa học 8

Giải bài 8.9* trang 11 sách bài tập hóa học 8. a) Xem lại bài tập 8.3* để biết 1 đvC tương ứng với bao nhiêu gam. Từ đó tính khối lượng bằng gam của :....

Xem lời giải