Bài 27: Điều chế oxi- phản ứng phân hủy

Bình chọn:
4.5 trên 46 phiếu
Bài 27.1 Trang 37 SBT hóa học 8 Bài 27.1 Trang 37 SBT hóa học 8

Giải bài 27.1 Trang 37 sách bài tập hóa học 8. Cho các phản ứng sau:...

Xem chi tiết
Bài 27.2 Trang 37 SBT hóa học 8 Bài 27.2 Trang 37 SBT hóa học 8

Giải bài 27.2 Trang 37 sách bài tập hóa học 8. Trong bài thực hành thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy nước và đẩy không khí,...

Xem chi tiết
Bài 27.3 Trang 38 SBT hóa học 8 Bài 27.3 Trang 38 SBT hóa học 8

Giải bài 27.3 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Trong công nghiệp, oxi được điều chế bằng phương pháp điện phân nước (có pha axit sunfuric), thu được 2 chất khí riêng biệt là oxi và hiđro...

Xem chi tiết
Bài 27.4 Trang 38 SBT hóa học 8 Bài 27.4 Trang 38 SBT hóa học 8

Giải bài 27.4 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. a) Trong các chất CuSO4, KClO3, CaCO3, KMnO4, H2O, K2SO4, HgO, những chất nào...

Xem chi tiết
Bài 27.5 Trang 38 SBT hóa học 8 Bài 27.5 Trang 38 SBT hóa học 8

Giải bài 27.5 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Để điều chế một lượng lớn oxi trong công nghiệp người ta dùng những phương pháp nào và bằng những nguyên liệu gì ?

Xem chi tiết
Bài 27.6* Trang 38 SBT hóa học 8 Bài 27.6* Trang 38 SBT hóa học 8

Giải bài 27.6* Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Lấy cùng một lượng KClO3 và KMnO4 để điều chế khí O2. Chất nào cho nhiều khí O2 hơn ?...

Xem chi tiết
Bài 27.7 Trang 38 SBT hóa học 8 Bài 27.7 Trang 38 SBT hóa học 8

Giải bài 27.7 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Dùng 3,2 kg khí oxi để đốt cháy khí axetilen. Hỏi với lượng khí oxi như trên, có thể đốt cháy bao nhiêu m3 khí axetilen (đktc) ?

Xem chi tiết
Bài 27.8 Trang 38 SBT hóa học 8 Bài 27.8 Trang 38 SBT hóa học 8

Giải bài 27.8 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 5,4 g Al. a) Tính thể tích oxi cần dùng...

Xem chi tiết
Bài 27.9 Trang 39 SBT hóa học 8 Bài 27.9 Trang 39 SBT hóa học 8

Giải bài 27.9 Trang 39 sách bài tập hóa học 8. Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi (CaCO3). Lượng vôi sống thu được từ 1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất là

Xem chi tiết


Gửi bài