Bài 27: Điều chế oxi- phản ứng phân hủy

Bình chọn:
4.5 trên 47 phiếu
Bài 27.1 Trang 37 SBT hóa học 8

Giải bài 27.1 Trang 37 sách bài tập hóa học 8. Cho các phản ứng sau:...

Xem lời giải

Bài 27.2 Trang 37 SBT hóa học 8

Giải bài 27.2 Trang 37 sách bài tập hóa học 8. Trong bài thực hành thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy nước và đẩy không khí,...

Xem lời giải

Bài 27.3 Trang 38 SBT hóa học 8

Giải bài 27.3 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Trong công nghiệp, oxi được điều chế bằng phương pháp điện phân nước (có pha axit sunfuric), thu được 2 chất khí riêng biệt là oxi và hiđro...

Xem lời giải

Bài 27.4 Trang 38 SBT hóa học 8

Giải bài 27.4 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. a) Trong các chất CuSO4, KClO3, CaCO3, KMnO4, H2O, K2SO4, HgO, những chất nào...

Xem lời giải

Bài 27.5 Trang 38 SBT hóa học 8

Giải bài 27.5 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Để điều chế một lượng lớn oxi trong công nghiệp người ta dùng những phương pháp nào và bằng những nguyên liệu gì ?

Xem lời giải

Bài 27.6* Trang 38 SBT hóa học 8

Giải bài 27.6* Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Lấy cùng một lượng KClO3 và KMnO4 để điều chế khí O2. Chất nào cho nhiều khí O2 hơn ?...

Xem lời giải

Bài 27.7 Trang 38 SBT hóa học 8

Giải bài 27.7 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Dùng 3,2 kg khí oxi để đốt cháy khí axetilen. Hỏi với lượng khí oxi như trên, có thể đốt cháy bao nhiêu m3 khí axetilen (đktc) ?

Xem lời giải

Bài 27.8 Trang 38 SBT hóa học 8

Giải bài 27.8 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 5,4 g Al. a) Tính thể tích oxi cần dùng...

Xem lời giải

Bài 27.9 Trang 39 SBT hóa học 8

Giải bài 27.9 Trang 39 sách bài tập hóa học 8. Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi (CaCO3). Lượng vôi sống thu được từ 1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất là

Xem lời giải