Bài 27.3 Trang 38 SBT hóa học 8


Đề bài

Trong công nghiệp, oxi được điều chế bằng phương pháp điện phân nước (có pha axit sunfuric), thu được 2 chất khí riêng biệt là oxi và hiđro. Phương trình điện phân nước được biểu diễn như sau :

\(2{H_2}O\buildrel {đp} \over\longrightarrow 2{H_2} + {O_2}\)

(lỏng)            (khí )    (khí)

Điền những số liệu thích hợp vào những chỗ trống trong bảng dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

PTHH:  \(2{H_2}O\buildrel {đp} \over\longrightarrow 2{H_2} + {O_2}\)

Áp dụng các công thức: m=n x M; V=22,4 x n để điền số liệu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết

Những số liệu thích hợp được điền vào như sau:

Cách tính:

a) Theo tỷ lệ phương trình: \({n_{{H_2}O}} = 2\,\,mol \to {n_{{H_2}}} = 2\,\,mol;\) \({n_{{O_2}}} = \frac{{1.2}}{2} = 1\,\,mol\)

b) \({n_{{O_2}}} = \frac{{16}}{{32}} = 0,5\,\,mol \to {n_{{H_2}O}} = {n_{{H_2}}} = 2{n_{{O_2}}} = 2.0,5 = 1\,\,mol;\) \({m_{{H_2}}} = 1.2 = 2g\)

c) \({n_{{H_2}}} = \frac{{10}}{2} = 5\,\,mol \to {n_{{H_2}O}} = {n_{{H_2}}} = 5\,\,mol\); \({n_{{O_2}}} = 5.\frac{1}{2} = 2,5\,\,mol \to {m_{{O_2}}} = 32.2,5 = 80g\)

d) \({n_{{H_2}O}} = \frac{{45}}{{18}} = 2,5\,\,mol \to {n_{{H_2}}} = 2,5\,\,mol \to {m_{{H_2}}} = 2,5.2 = 5g\)

\({n_{{O_2}}} = 2,5.\frac{1}{2} = 1,25\,\,mol \to {m_{{O_2}}} = 32.1,25 = 40g\)

e) \({n_{{H_2}}} = \frac{{8,96}}{{22,4}} = 0,4\,\,mol \to {n_{{H_2}O}} = 0,4\,\,mol \to {m_{{H_2}O}} = 0,4.18 = 7,2g\)

\({n_{{O_2}}} = 0,4.\frac{1}{2} = 0,2\,\,mol \to {V_{{O_2}}} = 0,2.22,4 = 4,48\)lít

f) \({n_{{H_2}O}} = \frac{{66,6}}{{18}} = 3,7\,\,mol \to {n_{{H_2}}} = 3,7\,\,mol \to {m_{{H_2}}} = 3,7.2 = 7,4g\)

\({n_{{O_2}}} = 3,7.\frac{1}{2} = 1,85\,\,mol \to {V_{{O_2}}} = 41,44\)lít

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu
 • Bài 27.4 Trang 38 SBT hóa học 8

  Giải bài 27.4 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. a) Trong các chất CuSO4, KClO3, CaCO3, KMnO4, H2O, K2SO4, HgO, những chất nào...

 • Bài 27.5 Trang 38 SBT hóa học 8

  Giải bài 27.5 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Để điều chế một lượng lớn oxi trong công nghiệp người ta dùng những phương pháp nào và bằng những nguyên liệu gì ?

 • Bài 27.6* Trang 38 SBT hóa học 8

  Giải bài 27.6* Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Lấy cùng một lượng KClO3 và KMnO4 để điều chế khí O2. Chất nào cho nhiều khí O2 hơn ?...

 • Bài 27.7 Trang 38 SBT hóa học 8

  Giải bài 27.7 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Dùng 3,2 kg khí oxi để đốt cháy khí axetilen. Hỏi với lượng khí oxi như trên, có thể đốt cháy bao nhiêu m3 khí axetilen (đktc) ?

 • Bài 27.8 Trang 38 SBT hóa học 8

  Giải bài 27.8 Trang 38 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 5,4 g Al. a) Tính thể tích oxi cần dùng...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.