Bài 42: Nồng độ của dung dịch

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 42.1 Trang 57 SBT hóa học 8 Bài 42.1 Trang 57 SBT hóa học 8

Giải bài 42.1 Trang 57 sách bài tập hóa học 8. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và chỉ ra chỗ sai của câu trả lời không đúng sau đây :...

Xem chi tiết
Bài 42.2 Trang 57 SBT hóa học 8 Bài 42.2 Trang 57 SBT hóa học 8

Giải bài 42.2 Trang 57 sách bài tập hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm có các lọ đựng dung dịch NaCl, H2SO4, NaOH có cùng nồng độ là 0,5M...

Xem chi tiết
Bài 42.3 Trang 58 SBT hóa học 8 Bài 42.3 Trang 58 SBT hóa học 8

Giải bài 42.3 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Để xác định độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thưc nghiệm,...

Xem chi tiết
Bài 42.4 Trang 58 SBT hóa học 8 Bài 42.4 Trang 58 SBT hóa học 8

Giải bài 42.4 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Làm bay hơi 300 g nước ra khỏi 700 g dung dịch muối 12%,...

Xem chi tiết
Bài 42.5 Trang 58 SBT hóa học 8 Bài 42.5 Trang 58 SBT hóa học 8

Giải bài 42.5 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Một dung dịch CuSO4 có khối lượng riêng là 1,206 g/ml. Khi cô cạn...

Xem chi tiết
Bài 42.6 Trang 58 SBT hóa học 8 Bài 42.6 Trang 58 SBT hóa học 8

Giải bài 42.6 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Hãy điền vào những ô trống của bảng các số liệu thích hợp của mỗi dung dịch glucozơ C6H12O6 trong nước :... .

Xem chi tiết
Bài 42.7 Trang 58 SBT hóa học 8 Bài 42.7 Trang 58 SBT hóa học 8

Giải bài 42.7 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định nồng độ phần trăm và nồng độ mol ...

Xem chi tiết


Gửi bài