Bài 42.7 Trang 58 SBT hóa học 8


Đề bài

Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định nồng độ phần trăm và nồng độ mol của một mẫu dung dịch CuSOcó sẵn trong phòng thí nghiệm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức 

\({C_M} = \dfrac{n}{V}\)

\(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{\rm{dd}}}}}} \times 100\% \)

Lời giải chi tiết

a) Phương pháp xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 .

- Cân lấy một lượng dung dịch CuSO4 tuỳ ý, ví dụ 100 g.

- Cô cạn dung dịch cho đến khi thu được chất rắn màu trắng là CuSO4.

- Cân muối CuSO4 thu được sau khi cô cạn, thí dụ được 8 g.

- Tính nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 ban đầu :

\(C\%  = \dfrac{{100\%  \times 8}}{{100}} = 8\% \)

b) Phương pháp xác định nồng độ mol của dung dịch CuSO4 :

- Cân lấy một lượng dung dịch CuSO4 tuỳ ý rồi đo thể tích. Thí dụ, cân lấy 100 g dung dịch CuSO4 như trong thí nghiệm trên, đo thể tích được 90 ml.

- Tính số mol CuSO4 có trong 90 ml (hoặc 100 g) dung dịch là :

\({n_{CuS{O_4}}} = \dfrac{8}{160} = 0,05(mol)\)

- Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 :

\({C_M} = \dfrac{{1000 \times 0,05}}{{90}} \approx 0,56(mol/l)\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 42.6 Trang 58 SBT hóa học 8

  Giải bài 42.6 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Hãy điền vào những ô trống của bảng các số liệu thích hợp của mỗi dung dịch glucozơ C6H12O6 trong nước :... .

 • Bài 42.5 Trang 58 SBT hóa học 8

  Giải bài 42.5 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Một dung dịch CuSO4 có khối lượng riêng là 1,206 g/ml. Khi cô cạn...

 • Bài 42.4 Trang 58 SBT hóa học 8

  Giải bài 42.4 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Làm bay hơi 300 g nước ra khỏi 700 g dung dịch muối 12%,...

 • Bài 42.3 Trang 58 SBT hóa học 8

  Giải bài 42.3 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Để xác định độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thưc nghiệm,...

 • Bài 42.2 Trang 57 SBT hóa học 8

  Giải bài 42.2 Trang 57 sách bài tập hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm có các lọ đựng dung dịch NaCl, H2SO4, NaOH có cùng nồng độ là 0,5M...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.