Bài 42.3 Trang 58 SBT hóa học 8


Đề bài

Để xác định độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thưc nghiệm, người ta dựa vào những kết quả như sau :

- Nhiệt độ của dung dịch muối bão hoà đo được là 19°C.

- Chén nung rỗng có khối lượng là 47,1 g.

- Chén nung đựng dung dịch muối bão hoà có khối lượng là 69,6 g.

- Chén nung và muối kết tinh thu được sau khi làm bay hết hơi nước, có khối lượng là 49,6 g.

Hãy cho biết:

a) Khối lượng muối kết tinh thu được là bao nhiêu.

b) Độ tan của muối ở nhiệt độ 19°C.

c) Nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà ở nhiệt độ 19°C.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Khối lượng muối kết tinh= khối lượng chén nung đựng dung dịch muối bão hoà - khối lượng chén nung và muối kết tinh thu được sau khi làm bay hết hơi nước.

b) Tính khối lượng nước có trong dung dịch muối bão hòa => Tính độ tan S.

c) Tính khối lượng dung dịch muối => C%.

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng muối kết tinh : 49,6 - 47,1 = 2,5 (g)

b) Độ tan của muối ở nhiệt độ 19°C :

- Khối lượng nước có trong dung dịch muối bão hoà là :

\({m_{{H_2}O}} = 69,6 - 49,6 = 20(g)\)

Như vậy, ở 19°C thì 2,5 g muối tan trong 20 g nước sẽ tạo ra dung dịch bão hoà.

- Độ tan của muối ở 19°C là :

\(S = \dfrac{{2,5 \times 100}}{{20}} = 12,5(g)\)

c) Nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà ở 19°C.

- Khối lượng của dung dịch muối :

m dung dịch  = 69,6 - 47,1 = 22,5 (g)

Nồng độ phần trăm của dung dịch muối là :

\(\% C = \dfrac{{100\%  \times 2,5}}{{22,5}} \approx 11,1\% \)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 42: Nồng độ của dung dịch

 • Bài 42.4 Trang 58 SBT hóa học 8

  Giải bài 42.4 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Làm bay hơi 300 g nước ra khỏi 700 g dung dịch muối 12%,...

 • Bài 42.5 Trang 58 SBT hóa học 8

  Giải bài 42.5 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Một dung dịch CuSO4 có khối lượng riêng là 1,206 g/ml. Khi cô cạn...

 • Bài 42.6 Trang 58 SBT hóa học 8

  Giải bài 42.6 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Hãy điền vào những ô trống của bảng các số liệu thích hợp của mỗi dung dịch glucozơ C6H12O6 trong nước :... .

 • Bài 42.7 Trang 58 SBT hóa học 8

  Giải bài 42.7 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định nồng độ phần trăm và nồng độ mol ...

 • Bài 42.2 Trang 57 SBT hóa học 8

  Giải bài 42.2 Trang 57 sách bài tập hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm có các lọ đựng dung dịch NaCl, H2SO4, NaOH có cùng nồng độ là 0,5M...

 • Bài 42.1 Trang 57 SBT hóa học 8

  Giải bài 42.1 Trang 57 sách bài tập hóa học 8. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và chỉ ra chỗ sai của câu trả lời không đúng sau đây :...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.