Bài 37: Axit -Bazo -Muối

Bình chọn:
4.6 trên 44 phiếu
Bài 37.1 Trang 50 SBT hóa học 8

Giải bài 37.1 Trang 50 sách bài tập hóa học 8. Dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ?...

Xem lời giải

Bài 37.2 Trang 50 SBT hóa học 8

Giải bài 37.2 Trang 50 sách bài tập hóa học 8. Dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ ?...

Xem lời giải

Bài 37.3 Trang 50 SBT hóa học 8

Giải bài 37.3 Trang 50 sách bài tập hóa học 8. Có 3 chất rắn là Cu, Al, CuO đựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn...

Xem lời giải

Bài 37.4 Trang 50 SBT hóa học 8

Giải bài 37.4 Trang 50 sách bài tập hóa học 8. Bằng thí nghiệm hoá học, hãy chứng minh rằng trong thành phần của axit clohiđric có nguyên tố hiđro.

Xem lời giải

Bài 37.5 Trang 50 SBT hóa học 8

Giải bài 37.5 Trang 50 sách bài tập hóa học 8. Hãy viết công thức hoá học (CTHH) của những muối có tên sau : Canxi clorua,...

Xem lời giải

Bài 37.6 Trang 51 SBT hóa học 8

Giải bài 37.6 Trang 51 sách bài tập hóa học 8. Cho các hợp chất có công thức hoá học : KOH, CuCl2, Fe2O3, ZnSO4, ...

Xem lời giải

Bài 37.7 Trang 51 SBT hóa học 8

Giải bài 37.7 Trang 51 sách bài tập hóa học 8. Cho biết gốc axit và tính hoá trị của gốc axit trong các axit sau : H2S, HNO3, H2SO4,H2SiO3, H3PO4.

Xem lời giải

Bài 37.8 Trang 51 SBT hóa học 8

Giải bài 37.8 Trang 51 sách bài tập hóa học 8. Viết công thức của các hiđroxit ứng với các kim loại sau ...

Xem lời giải

Bài 37.9 Trang 51 SBT hóa học 8

Giải bài 37.9 Trang 51 sách bài tập hóa học 8. Viết phương trình hoá học biểu diễn những chuyển hoả sau :...

Xem lời giải

Bài 37.10 Trang 51 SBT hóa học 8

Giải bài 37.10 Trang 51 sách bài tập hóa học 8. Hãy dẫn ra một phương trình hoá học đối với mỗi loại phản ứng sau và cho biết phản ứng hoá học thuộc loại nào ?...

Xem lời giải

Bài 37.11 Trang 51 SBT hóa học 8

Giải bài 37.11 Trang 51 sách bài tập hóa học 8. Tính lượng natri hiđroxit thu được khi cho những lượng natri sau tác dụng với nước :...

Xem lời giải

Bài 37.12 Trang 51 SBT hóa học 8

Giải bài 37.12 Trang 51 sách bài tập hóa học 8. Trong các oxit sau đây, oxit nào tác dụng được với nước ? Viết phương trình hoá học...

Xem lời giải

Bài 37.13 Trang 51 SBT hóa học 8

Giải bài 37.13 Trang 51 sách bài tập hóa học 8. Hãy trình bày những hiểu biết của em về axit clohiđric theo dàn ý sau :...

Xem lời giải

Bài 37.14 Trang 51 SBT hóa học 8

Giải bài 37.14 Trang 51 sách bài tập hóa học 8. Trong những chất sau đây, những chất nào là oxit, bazơ, axit, muối :...

Xem lời giải

Bài 37.15 Trang 51 SBT hóa học 8

Giải bài 37.15 Trang 51 sách bài tập hóa học 8. Viết phương trình hoá học biểu diễn những chuyển hoá sau đây :...

Xem lời giải

Bài 37.16 Trang 52 SBT hóa học 8

Giải bài 37.16 Trang 52 sách bài tập hóa học 8. Điền thêm những công thức hoá học của những chất cần thiết vào các phương trình ...

Xem lời giải

Bài 37.17 Trang 52 SBT hóa học 8

Giải bài 37.17 Trang 52 sách bài tập hóa học 8. Có thể điều chế được bao nhiêu mol axit suníuric khi cho 240 g lưu huỳnh trioxit SO3 tác dụng với nước ?

Xem lời giải

Bài 37.18 Trang 52 SBT hóa học 8

Giải bài 37.18 Trang 52 sách bài tập hóa học 8. Viết công thức của các muối sau đây : a) Kali clorua ;...

Xem lời giải

Bài 37.19 Trang 52 SBT hóa học 8

Giải bài 37.19 Trang 52 sách bài tập hóa học 8. Cho biết các chất dưới đây thuộc loại hợp chất nào, viết công thức của các hợp chất...

Xem lời giải

Bài 37.20 Trang 52 SBT hóa học 8

Giải bài 37.20 Trang 52 sách bài tập hóa học 8. Tim phương pháp xác định xem trong ba lọ, lọ nào đựng dung dịch axit...

Xem lời giải