Chương 4: Oxi - không khí

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 24.1 trang 32 SBT hóa học 8

Giải bài 24.1 trang 32 sách bài tập hóa học 8. Phát biểu nào sau đây đúng ? A.Oxi là chất khí tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí...

Xem lời giải

Bài 24.2 Trang 32 SBT hóa học 8

Giải bài 24.2 Trang 32 sách bài tập hóa học 8. Viết các phương trình hoá học của phản ứng giữa O2 với :...

Xem lời giải

Bài 24.3 trang 32 SBT hóa học 8

Giải bài 24.3 trang 32 sách bài tập hóa học 8. Oxi trong không khí là đơn chất hay hợp chất ? ...

Xem lời giải

Bài 24.4 trang 32 SBT hóa học 8

Giải bài 24.4 trang 32 sách bài tập hóa học 8. Trong ba bình giống hệt nhau và có chứa thể tích oxi như nhau. Đồng thời ta cho ...

Xem lời giải

Bài 24.5 trang 33 SBT hóa học 8

Giải bài 24.5 trang 33 sách bài tập hóa học 8. Người và động vật trong quá trình hô hấp hấp thụ O2, thở ra khí CO2...

Xem lời giải

Bài 24.6 trang 33 SBT hóa học 8

Giải bài 24.6 trang 33 sách bài tập hóa học 8. Có những chất sau : O2, Mg, P, Al, Fe...

Xem lời giải

Bài 24.7 Trang 33 SBT hóa học 8

Giải bài 24.7 trang 33 sách bài tập hóa học 8. Đổ đầy nước vào hộp các-tông (hộp đựng nước uống Vinamilk) kín, ...

Xem lời giải

Bài 24.8 trang 33 SBT hóa học 8

Giải bài 24.8 trang 33 sách bài tập hóa học 8. Trong giờ học về sự cháy, một em học sinh phát biểu : Cây nến cháy và bóng đèn điện cháy. Phát biểu đó có đúng không ?

Xem lời giải

Bài 24.9 trang 33 SBT hóa học 8

Giải bài 24.9 trang 33 sách bài tập hóa học 8. a) Cần bao nhiêu gam oxi để đốt cháy hoàn toàn 5 mol cacbon ? 5 mol lưu huỳnh ?...

Xem lời giải

Bài 24.10 Trang 33 SBT hóa học 8

Giải bài 24.10 Trang 33 sách bài tập hóa học 8. Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí (đktc) cần thiết để đốt cháy :...

Xem lời giải

Bài 24.11 trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 24.11 trang 34 sách bài tập hóa học 8. Tính khối lượng của N/2 nguyên tử oxi, của N/4 phân tử oxi và so sánh hai kết quả này.

Xem lời giải

Bài 24.12 trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 24.12 trang 34 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy 1 kg than trong khí oxi, biết trong than có 5% tạp chất không cháy...

Xem lời giải

Bài 24.13 trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 24.13 trang 34 sách bài tập hóa học 8. Người ta dùng đèn xì oxi-axetilen để hàn và cắt kim loại. Phản ứng cháy của axetilen C2H2 trong oxi ...

Xem lời giải

Bài 24.14 trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 24.14 trang 34 sách bài tập hóa học 8. Hãy cho biết 1,5.1024 phân tử oxi:...

Xem lời giải

Bài 24.15 Trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 24.15 Trang 34 sách bài tập hóa học 8. a) Trong 16 g khí oxi có bao nhiêu mol nguyên tử oxi và bao nhiêu mol phân tử oxi ?...

Xem lời giải

Bài 24.16 Trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 24.16 trang 34 sách bài tập hóa học 8. Cho 3,36 lít oxi (ở đktc) phản ứng hoàn toàn với một kim loại hoá trị III thu được 10,2 g oxit. Xác định tên kim loại.

Xem lời giải

Bài 24.17 Trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 24.17 trang 34 sách bài tập hóa học 8. Để đốt cháy 1 mol chất X cần 6,5 mol O2, thu được 4 mol khí cacbonic và 5 mol nước. Xác định công thức phân tử của X.

Xem lời giải

Bài 24.18 trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 24.18 trang 34 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong bình chứa 8,96 lít khí oxi (ở đktc), sản phẩm thu được là chất rắn, màu trắng...

Xem lời giải

Bài 24.19 trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 24.19 trang 34 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy một hỗn hợp gồm bột Fe và Mg, trong đó Mg có khối lượng 0,48 g cần dùng 672 ml O2 (ở đktc). Hãy tính khối lượng kim loại Fe.

Xem lời giải

Bài 25.1 Trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 25.1 Trang 34 sách bài tập hóa học 8. Trong các công thức hoá học sau, công thức nào là công thức của oxit: SO2, CH4O, CO2, NaOH, P2O5, Fe3O4, Al2O3 ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất