Bài 21: Tính theo công thức hóa học

Bình chọn:
4.1 trên 29 phiếu
Bài 21.1 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.1 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 g magie (Mg) trong không khí, ...

Xem lời giải

Bài 21.2 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.2 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Biết 4 g thuỷ ngân (Hg) kết hợp với clo tạo ra 5,42 g thuỷ ngân...

Xem lời giải

Bài 21.3 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.3 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Một loại oxit sắt có thành phần là : 7 phần khối lượng sắt kết hợp với 3 phần khối lượng oxi. Em hãy cho biết:...

Xem lời giải

Bài 21.4 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.4 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35% N và 17,65% H. Em hãy cho biết:...

Xem lời giải

Bài 21.5 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.5 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Phân đạm urê có công thức hoá học là CO(NH2)2- Hãy xác định:...

Xem lời giải

Bài 21.6 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.6 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Có những lượng chất sau : 32 g Fe2O3 ;...

Xem lời giải

Bài 21.7 trang 28 SBT hóa học 8

Giải bài 21.7 trang 28 sách bài tập hóa học 8. Đốt nóng hỗn hợp bột magie và lưu huỳnh, thu được hợp chất là magie sunfua...

Xem lời giải