Bài 28: Không khí- Sự cháy

Bình chọn:
4.6 trên 130 phiếu
Bài 28.1 Trang 39 SBT hóa học 8

Giải bài 28.1 Trang 39 sách bài tập hóa học 8. Hãy nêu hiện tượng em gặp trong đời sống hàng ngày để chứng tỏ trong không khí có hơi nước, khí cacbonic.

Xem lời giải

Bài 28.2 Trang 39 SBT hóa học 8

Giải bài 28.2 Trang 39 sách bài tập hóa học 8. a) Trong đời sống hàng ngày, những quá trình nào sinh ra khí CO2, quá trình nào làm giảm khí CO2 và sinh ra khí O­2 ?...

Xem lời giải

Bài 28.3 Trang 39 SBT hóa học 8

Giải bài 28.3 Trang 39 sách bài tập hóa học 8. a) Cháy (hoả hoạn) thường gây tác hại nghiêm trọng về vật chất và...

Xem lời giải

Bài 28.4 Trang 39 SBT hóa học 8

Giải bài 28.4 Trang 39 sách bài tập hóa học 8. Cho không khí (chứa 80% thể tích là khí nitơ) tác dụng với đồng nung nóng trong thiết bị kín, xảy ra ...

Xem lời giải

Bài 28.5 Trang 39 SBT hóa học 8

Giải bài 28.5 Trang 39 sách bài tập hóa học 8. Để một ít P đỏ vào đĩa nổi trên mặt nước rồi đốt cháy, úp bình không đáy lên đĩa, sau đó đậy nắp bình (thiết kế như hình vẽ)...

Xem lời giải

Bài 28.6 Trang 40 SBT hóa học 8

Giải bài 28.6 Trang 40 sách bài tập hóa học 8. Một phòng học có chiều dài 12 m, chiều rộng 7 m, chiều cao 4 m...

Xem lời giải

Bài 28.7 Trang 40 SBT hóa học 8

Giải bài 28.7 Trang 40 sách bài tập hóa học 8. Trên đĩa cân, ở vị trí cân bằng, có đặt một cốc có dung tích là 0,5 lít...

Xem lời giải