Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

Bình chọn:
3.9 trên 51 phiếu
Bài 2.1 trang 3 SBT hóa học 8

Giải bài 2.1 trang 3 sách bài tập hóa học 8. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp:...

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 3 SBT hóa học 8

Giải bài 2.2 trang 3 sách bài tập hóa học 8. Hãy phân biệt từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên,...

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 3 SBT hóa học 8

Giải bài 2.3 trang 3 sách bài tập hóa học 8. Trong số các tính chất kể dưới đây của chất, hãy cho biết tính chất nào bằng quan sát trực tiếp...

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 3 SBT Hóa học 8

Giải bài 2.4 trang 3 sách bài tập hóa học 8. Căn cứ vào tính chất nào mà : a ) Đồng, nhôm được dùng làm ruột dây điện ; còn chất dẻo, cao su được dùng làm vỏ dây điện ?...

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 4 SBT Hóa học 8

Giải bài 2.5 trang 4 sách bài tập hóa học 8. Cho biết axit là những chất có thể làm đổi màu chất quỳ tím thành đỏ (trong phòng thí nghiệm dùng giấy tẩm quỳ)....

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 4 SBT Hóa học 8

Giải bài 2.6 trang 4 sách bài tập hóa học 8. Kim loại thiếc có nhiệt độ nóng chảy xác định là : tonc = 232°C....

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 4 SBT Hóa học 8

Giải bài 2.7 trang 4 sách bài tập hóa học 8. Câu sau đây có hai ý nói về nước cất : "Nước cất là chất tinh khiết, sôi ở 102°C"....

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 4 SBT hóa học 8

Giải bài 2.8 trang 4 sách bài tập hóa học 8. Cồn (rượu etylic) là một chất lỏng, có nhiệt độ sôi t° = 78,3°C và tan nhiều trong nước....

Xem lời giải

Bài 4.1 trang 4 SBT hóa học 8

Giải bài 4.1 trang 4 sách bài tập hóa học 8. Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào vở bài tập) : a) ........ và ....... có điện tích như nhau, chỉ khác dấu. ...

Xem lời giải

Bài 4.2 trang 5 SBT hóa học 8

Giải bài 4.2 trang 5 sách bài tập hóa học 8. Có thể dùng các cụm từ sau đây để nói về nguyên tử : A. Vô cùng nhỏ ....

Xem lời giải

Bài 4.3 trang 5 SBT hóa học 8

Giải bài 4.3 trang 5 sách bài tập hóa học 8. Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau :... Hãy chỉ ra số proton trong hạt nhân...

Xem lời giải

Bài 4.4 trang 5 SBT hóa học 8

Giải bài 4.4 trang 5 sách bài tập hóa học 8. Theo sơ đồ một số nguyên tử ở bài tập 4.3, hãy chỉ ra : a) Mỗi nguyên tử có mấy lớp electron...

Xem lời giải

Bài 4.5 trang 5 SBT hóa học 8

Giải bài 4.5 trang 5 sách bài tập hóa học 8. Yêu cầu như bài tập 4.4. a) Nguyên tử nào có sô electron lớp ngoài cùng như nguyên tử natri...

Xem lời giải

Bài 4.6* trang 6 SBT hóa học 8

Giải bài 4.6* trang 6 sách bài tập hóa học 8. Có thể vẽ sơ đồ đơn giản gồm vòng tròn con là hạt nhãn, mỗi vòng cung nhỏ là một lớp với số electron của lớp ghi ở chân....

Xem lời giải

Bài 5.1 trang 6 SBT hóa học 8

Giải bài 5.1 trang 6 sách bài tập hóa học 8. Cụm từ khác nhưng nghĩa tương đương với cụm từ : "có cùng số proton trong hạt nhân" trong định nghĩa về nguyên tố hoá học là :...

Xem lời giải

Bài 5.2 trang 6 SBT hóa học 8

Giải bài 5.2 trang 6 sách bài tập hóa học 8. Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố như sau:...

Xem lời giải

Bài 5.3 trang 6 SBT hóa học 8

Giải bài 5.3 trang 6 sách bài tập hóa học 8. Theo sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố cho trong bài tập 5.2, hãy chỉ ra :...

Xem lời giải

Bài 5.4 trang 7 SBT hóa học 8

Giải bài 5.4 trang 7 sách bài tập hóa học 8. a) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hoá học để diễn đạt các ý sau : Chín nguyên tử magie, sáu nguyên tử clo, tám nguyên tử neon....

Xem lời giải

Bài 5.5 trang 7 SBT hóa học 8

Giải bài 5.5 trang 7 sách bài tập hóa học 8. Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên tử oxi ?

Xem lời giải

Bài 5.6 trang 7 SBT hóa học 8

Giải bài 5.6 trang 7 sách bài tập hóa học 8. Biết rằng bốn nguyên tử magie nặng bằng ba nguyên tử nguyên tố X....

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất