Bài 2: Chất

Bình chọn:
4.7 trên 117 phiếu
Bài 2.1 trang 3 SBT hóa học 8 Bài 2.1 trang 3 SBT hóa học 8

Giải bài 2.1 trang 3 sách bài tập hóa học 8. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp:...

Xem chi tiết

Bài 2.2 trang 3 SBT hóa học 8 Bài 2.2 trang 3 SBT hóa học 8

Giải bài 2.2 trang 3 sách bài tập hóa học 8. Hãy phân biệt từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên,...

Xem chi tiết

Bài 2.3 trang 3 SBT hóa học 8 Bài 2.3 trang 3 SBT hóa học 8

Giải bài 2.3 trang 3 sách bài tập hóa học 8. Trong số các tính chất kể dưới đây của chất, hãy cho biết tính chất nào bằng quan sát trực tiếp...

Xem chi tiết

Bài 2.4 trang 3 SBT Hóa học 8 Bài 2.4 trang 3 SBT Hóa học 8

Giải bài 2.4 trang 3 sách bài tập hóa học 8. Căn cứ vào tính chất nào mà : a ) Đồng, nhôm được dùng làm ruột dây điện ; còn chất dẻo, cao su được dùng làm vỏ dây điện ?...

Xem chi tiết

Bài 2.5 trang 4 SBT Hóa học 8 Bài 2.5 trang 4 SBT Hóa học 8

Giải bài 2.5 trang 4 sách bài tập hóa học 8. Cho biết axit là những chất có thể làm đổi màu chất quỳ tím thành đỏ (trong phòng thí nghiệm dùng giấy tẩm quỳ)....

Xem chi tiết

Bài 2.6 trang 4 SBT Hóa học 8 Bài 2.6 trang 4 SBT Hóa học 8

Giải bài 2.6 trang 4 sách bài tập hóa học 8. Kim loại thiếc có nhiệt độ nóng chảy xác định là : tonc = 232°C....

Xem chi tiết

Bài 2.7 trang 4 SBT Hóa học 8 Bài 2.7 trang 4 SBT Hóa học 8

Giải bài 2.7 trang 4 sách bài tập hóa học 8. Câu sau đây có hai ý nói về nước cất : "Nước cất là chất tinh khiết, sôi ở 102°C"....

Xem chi tiết

Bài 2.8 trang 4 SBT hóa học 8 Bài 2.8 trang 4 SBT hóa học 8

Giải bài 2.8 trang 4 sách bài tập hóa học 8. Cồn (rượu etylic) là một chất lỏng, có nhiệt độ sôi t° = 78,3°C và tan nhiều trong nước....

Xem chi tiếtHỏi bài