Bài 38: Luyện tập chương 5 - Hóa học 8

Bình chọn:
4.3 trên 33 phiếu
Bài 38.1 Trang 52 SBT hóa học 8

Giải bài 38.1 Trang 52 sách bài tập hóa học 8. a) Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau :...

Xem lời giải

Bài 38.2 Trang 52 SBT hóa học 8

Giải bài 38.2 Trang 52 sách bài tập hóa học 8. Có những cụm từ : Sự cháy, phản ứng phân huỷ, phản ứng hoá hợp,...

Xem lời giải

Bài 38.3 Trang 53 SBT hóa học 8

Giải bài 38.3 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Từ những hoá chất cho sẵn : KMnO4, Fe, dung dịch CuSO4, dung dịch H2SO4 loãng, ...

Xem lời giải

Bài 38.4 Trang 53 SBT hóa học 8

Giải bài 38.4 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Khi điện phân nước thu được 2 thể tích H2 và 1 thể tích khí O2 ...

Xem lời giải

Bài 38.5 Trang 53 SBT hóa học 8

Giải bài 38.5 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Để đốt cháy 68 g hỗn hợp khí hiđro và khí CO cần 89,6 lít oxi ...

Xem lời giải

Bài 38.6 Trang 53 SBT hóa học 8

Giải bài 38.6 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Khử 50 g hỗn hợp đồng(II) oxit và sắt(II) oxit bằng khí hiđro. Tính thể tích khí...

Xem lời giải

Bài 38.7 Trang 53 SBT Hóa Học 8.

Giải bài 38.7 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Cho 0,2 mol kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 49 gam axit sunfuric...

Xem lời giải

Bài 38.8 Trang 53 SBT hóa học 8

Giải bài 38.8 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại Al, Fe và dung dịch HCl...

Xem lời giải

Bài 38.9 Trang 53 SBT hóa học 8

Giải bài 38.9 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Dùng khí H2 để khử hết 50 g hỗn hợp A gồm đồng(II) oxit và sắt(III) oxit...

Xem lời giải

Bài 38.10 Trang 53 SBT hóa học 8

Giải bài 38.10 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Viết công thức hoá học của các muối sau đây :...

Xem lời giải

Bài 38.11 Trang 53 SBT hóa học 8

Giải bài 38.11 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. a) Cho 13 g kẽm tác dụng với 0,3 mol HCl, khối lượng muối ZnCl2 được tạo thành trong phản ứng này là...

Xem lời giải

Bài 38.12 Trang 54 SBT hóa học 8

Giải bài 38.12 Trang 54 sách bài tập hóa học 8. Thế nào là gốc axit ? Tính hoá trị của các gốc axit...

Xem lời giải

Bài 38.13 Trang 54 SBT hóa học 8

Giải bài 38.13 Trang 54 sách bài tập hóa học 8. a) Xác định hoá trị của Ca, Na, Fe, Cu, Al trong các hiđroxit sau đây :...

Xem lời giải

Bài 38.14 Trang 54 SBT hóa học 8

Giải bài 38.14 Trang 54 sách bài tập hóa học 8. Hãy nêu phương pháp nhận biết các khí: cacbon đioxit, oxi, nitơ, hiđro.

Xem lời giải

Bài 38.15 Trang 54 SBT hóa học 8

Giải bài 38.15 Trang 54 sách bài tập hóa học 8. Cho 60,5 g hỗn hợp gồm hai kim loại kẽm Zn và sắt Fe tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric...

Xem lời giải

Bài 38.16 Trang 54 SBT hóa học 8

Giải bài 38.16 Trang 54 sách bài tập hóa học 8. Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit H2SO4...

Xem lời giải

Bài 38.17 Trang 54 SBT hóa học 8

Giải bài 38.17 Trang 54 sách bài tập hóa học 8. Dẫn 6,72 lít (ở đktc) hỗn hợp hai khí H2 và CO từ từ qua hỗn hợp hai oxit ...

Xem lời giải

Bài 38.18 Trang 54 SBT hóa học 8

Giải bài 38.18 Trang 54 sách bài tập hóa học 8. Cho 3,6 g một oxit sắt vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn...

Xem lời giải

Bài 38.19 Trang 54 SBT hóa học 8

Giải bài 38.19 Trang 54 sách bài tập hóa học 8. Cho dòng khí H2 dư qua 24 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3 nung nóng...

Xem lời giải

Bài 38.20 Trang 55 SBT hóa học 8

Giải bài 38.20 Trang 55 sách bài tập hóa học 8. Cho 10,4 g oxit của một nguyên tố kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl dư,...

Xem lời giải

Xem thêm