Bài 38.19 Trang 54 SBT hóa học 8


Giải bài 38.19 Trang 54 sách bài tập hóa học 8. Cho dòng khí H2 dư qua 24 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3 nung nóng...

Đề bài

Cho dòng khí H2 dư qua 24 g hỗn hợp hại oxit CuO và Fe2Onung nóng. Tính khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng. Biết rằng \({m_{F{e_2}{O_3}}}:{m_{CuO}} = 3:1\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol Fe2O3 và CuO

+) PTHH:  \(F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3{H_2}O\)

\(CuO + {H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu + {H_2}O\)

+) Dựa theo PTHH, tính số mol Fe và Cu theo số mol Fe2O3 và CuO=> Khối lượng Fe và Cu.

Lời giải chi tiết

\({m_{F{e_2}{O_3}}}:{m_{CuO}} = 3:1\)

\( \to {m_{F{e_2}{O_3}}} = \dfrac{{24 \times 3}}{{3 + 1}}= 18(g)\)

\( \to {n_{F{e_2}{O_3}}} = 0,1125mol\)

\({m_{CuO}} = 24 - 18 = 6(g) \to {n_{CuO}} = 0,075 (mol) \)

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3{H_2}O\)

1 mol                           2 mol

0,1125mol                   0,225mol

\({m_{Fe}} = 0,225 \times 56 = 12,6(g)\)

\(CuO + {H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu + {H_2}O\)

1 mol                     1 mol 

0,075mol              0,075mol

\({m_{Cu}} = 0,075 \times 64 = 4,8(g)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí